Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання для самоконтролю : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Тестові завдання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

 

№ п/п  Завдання        Варіанти відповідей 

1          Одним з найважливіших по-казників   пограничного   зна-чення    параметрів    проекту (програми) за умов невизна-ченості є:       а)         наявність  товарних  запа-

сів;

б)         співвідношення   обігових

коштів;

в)         ціна виробленої продукції;

г)         точка беззбитковості            1

2          Прямі витрати чи додаткові втрати    обладнання,    майна, продукції,  сировини,  енергії відносять до групи: а)         матеріальні витрати;

б)         трудові витрати;

в)         фінансові витрати;

г)         спеціальні витрати   1

3          До   трудових   витрат   відно-сять:            а)         витрати майна;

б)         витрати робочого часу;

в)         втрата коштів;

г)         витрати, пов’язані з нане-

сенням утрати здоров’я       1

4          Найчастіше важко виразити в кількісному,  а тим  більш у вартісному вираженні такий вид втрат: а)            матеріальні втрати;

б)         трудові втрати;

в)         фінансові втрати;

г)         спеціальні втрати      1

5          До втрат у виробничому про-цесі не відносять:   а)         зниження намічених обся-

гів виробництва і реалізації

продукції    внаслідок    змен-

шення продуктивності праці;

б)         зниження намічених обся-

гів  виробництва     внаслідок

простою устаткування;

в)         несприятлива  зміна  (під-

вищення) закупівельної ціни

товару;

г)         підвищені витрати, зумов-

лені перевитратою матеріалів

та сировини  1

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

6          Неплатоспроможність одного з компаньйонів,   можливі   вилу-чення певної частини фінансо-вих  ресурсів  у процесі  здійс-нення   підприємницької   діяль-ності є причинами такого виду втрат:   а)            матеріальні втрати;

б)         трудові втрати;

в)         фінансові втрати;

г)         спеціальні втрати      1

7          Протилежністю    планування за середніми є:      а)         ситуаційний аналіз;

б)         сценарний аналіз;

в)         якісний аналіз;

г)         а+б