Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.8.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

3.8.1. Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Традиційні детерміністські уявлення можуть спотворити досліджуване економічне явище, а обгрунтований план в умо-вах невизначеності повинен мати властивості, наявність яких не гарантується при її ігноруванні. У зв’язку з цим виникає проблема розробки моделей прийняття рішень при невизначе-ності та ризику. Фундатор економіко-математичних досліджень у нашій країні Л.В. Канторович вважав, що “... нор-мативи витрат про способи, особливо при прогнозах на май-

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

бутнє, дані про ресурси, зокрема про природні, розрахункова потреба та попит на майбутнє являють собою в дійсності сто-хастичні величини, відомі нам лише з певною імовірністю. То-му завдання побудови оптимального плану також повинна розглядатись як завдання стохастичного програмування. Ця обставина, окрім ускладнення процесу розв’язування, принци-пово впливає на оцінку ефективності рішень та ціноутворен-ня”.

Життєздатність такого важливого методу економічного аналізу, як міжгалузевий баланс, залежить від ступеня розроб-ки і застосування ефективних способів урахування невизначе-ності в міжгалузевих дослідженнях.

Оскільки існує значний доробок у сфері термінованих мо-делей, постає питання про необхідність використання нагро-мадженого потенціалу для планування і прийняття рішень при невизначеності. Між методам оптимального планування при визначеності та невизначеності є певний зв’язок. Опти-мальне планування при невизначеності збагачує принципи та методи оптимального планування в умовах визначеності.

Чисельні метод детермінованих задач математичного про-грамування (лінійне, опукле, нелінійне, дискретне програму-вання), їх програмне забезпечення, методи інформаційного наповнення моделей, їх економіко-математичного аналізу доцільно використовувати також при розробці методів плану-вання при невизначеності. Однак методи детермінованого оп-тимального планування не можна механічно застосовувати для планування в умовах невизначеності. Прийняття рішень при невизначеності має певні особливості, тому твердити про наявність простого та універсального прийому, застосування якого дає можливість “забути” про невизначеність, “зводячи задачу до попередньої”, досить ризиковано.

Розглянемо деякі методи врахування невизначеності па-раметрів з використанням оптимізаційних моделей.