Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4.1. Вплив ступеня невизначеності на очікувану ефективність у стохастичному аналогу моделі виробничого планування : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

3.4.1. Вплив ступеня невизначеності на очікувану ефективність у стохастичному аналогу моделі виробничого планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

Аналіз розрахунків за стохастичною міжгалузевою модел-лю з програмними валовими випусками показує, що на ефек-тивність модельованої системи впливає не тільки середній рівень питомих випусків, а й їх розкиди. Спробуємо теоретич-но обґрунтувати результати чисельних розрахунків.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Розглянемо більш загальну модель порівняно з моделлю з програмними валовими випусками:

F(x) = Мтіп a,"1 [5(w );*:],■ —> max, Ax <b,x>0.       (3.5)

Скористаємось позначеннями: S(w) — випадкова матриця питомих витрат продукції технологічними способами, визна-чена на певному імовірнісному просторі (£2, A Р); A — де-термінована матриця питомих витрат ресурсів технологічни-ми способами; ііндекс продукції; Ьвектор ресурсів; ос,- -питома вага і-тої продукції в загальному обсязі випуску всієї продукції; хвектор інтенсивностей технологій.

Модель (3.5) являє собою стохастичний аналог лінійної моделі оптимального планування з лінійно-комплектним кри-терієм.

Припустимо, що М | Ьу((й) |2 < °° i,j. Окремо розглянемо де-який елемент матриці S(w) - Ьи(ш). Позначимо його через 6(w). Виконаємо перетворення

S(w, е) = єЬ(ш) + (1 - є)МЬ(ш), 0 < е < 1.    (3.6)

Очевидно, що перетворення (3.6) зберігає математичне сподівання та зменшує дисперсію при е < 1. Нехай S(w, е) -матриця, що відрізняється від матриці S(w) коефіцієнтом 6(w), який замінено на коефіцієнт b(w, е). Розглянемо задачу

fix, е) = М тіп [B(w, е)х ],- / сх,- —> max,

і

Ах<Ь, х>0.      (3.7)

Нехай х(є) = arg max {fix, е): Ax <b,x> 0.} Дослідимо функцію Ф(є) = f(x(e), е). З’ясуємо, при яких умовах

Ф(є')>Ф(є) якщо е'< е,          (3.8)

зокрема,

Ф(є)>Р(л^) при є < 1            (3.9)

Зміст співвідношень (3.8) та (3.9) полягає в тому, що при деякому перетворенні випадкових коефіцієнтів питомих ви-

пусків, яке зменшує їх розкиди, очікувана ефективність систе-ми зростає.