Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_43bbae58bf9a3000ff6f1ab390b7452a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для підсумкового контролю засвоєння знань : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

1.         Які чинники зумовлюють необхідність проблем, пов’язаних з ризиком?

2.         Які критерії використовуються для аналізу ризику?

3.         У чому полягає сутність якісного аналізу ризику?

4.         У чому полягає сутність кількісного аналізу ризику?

5.         Які складові компоненти включає загальна схема процесу аналізу ризику?

6.         Які фактори прямої дії впливають на рівень ризику?

7.         Які фактори, що впливають на ризик, відносяться до фак-торів непрямої дії?

8.         Чим зумовлено розподіл на зони ризику і в чому полягають особливості кожної зони (області) ризику?

9.         Як пов’язані між собою ризик і прибуток підприємства?

 

10.       У чому полягають особливості статистичних методів оціню-вання ризику?

11.       За яких умов використання статистичних методів оцінюван-ня ризику стає можливим?

12.       Яка первісна інформація необхідна для можливого викорис-тання методу аналізу доцільності витрат?

13.       Як пов’язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансо-вою стійкістю підприємства?

14.       За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінювань?

15.       Чим відрізняються методи групових та індивідуальних екс-пертних оцінювань?

16.       У чому полягають особливості використання кількісних ме-тодів при сценарному підході до оцінювання ризику?

17.       Які завдання вирішуються при використанні інтегрального оцінювання ризику?

18.       Чим зумовлено застосування певного методу оцінювання ри-зику для підприємців?

19.       Поясніть порядок використання статистичного методу оцін-ювання ризику.

20.       Поясніть сутність розрахунку середньоквадратичного відхи-лення.

21.       Що являє собою аналіз доцільності витрат?

22.       Умови застосування методу експертних оцінювань?

Теми  рефератів

1.         Необхідність оцінювання економічних ризиків   у діяльності підприємства.

2.         Переваги й недоліки кількісних методів оцінювання ризиків.

3.         Характеристика комплексного оцінювання ризиків.

4.         Порівняльний аналіз кількісних   і якісних методів аналізу ризику.

5.         Зарубіжний досвід методу експертних оцінювань.

6.         Використання комп'ютера для оцінювання ризику.

7.         Чинники, що обумовлюють вибір методу оцінювання еко-номі-чного ризику.

8.         Характеристика та особливості кількісних методів оціню-вання економічних ризиків.

9.         Методи експертних оцінювань, особливості його викорис-тання для оцінювання економічного ризику.

 

10.       Інтегральне оцінювання економічного ризику.

11.       Комплексний підхід до оцінювання економічного ризику.

12.       Вплив суб'єктивного фактора на оцінювання економічних ризиків підприємства.

13.       Інформаційне забезпечення та його роль в об'єктивізації оцінювання економічних ризиків.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_43bbae58bf9a3000ff6f1ab390b7452a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0