Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Задачі для самостійної роботи : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Задачі для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Задача 1. Виберіть прогнозні дані діяльності підприємства на основі оцінки рівня ризику по альтернативних проектах.

Фактичний обсяг продаж по підприємству в звітному році ста-новив 259,76 тис. грн. Середньорічний темп приросту продажу ста-новить 7,6%. У наступному році планується ввести в експлуатацію додаткові виробничі потужності, за рахунок чого по підприємству очікується приріст продажу на 64,87 тис. грн. За даними планово-економічного відділу товарообіг мінімального рівня рентабельності повинен становити 429,64 тис. грн.

Розподілити імовірності одержання розрахованих результатів експертним шляхом.

Задача 2. За п’ять років рентабельність продаж по підприємству коливалася в певних межах (табл. 1):

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Таблиця 1

Статистичний ряд показників рентабельності продаж

 

Показник        Роки

 

            1999    2000    2001    2002    2003

Рентабельність продаж, %   10        14        -6        -18      17

Визначте область ризику продажу, використовуючи показники середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.

Задача 3. На основі даних спрощеного аналітичного балансу виявіть передбачувані ризики (табл. 2).

Таблиця 2

Аналітичний баланс підприємства

 

Показники     На початок     На кінець        Показники     На поча-ток   На кінець

Основні фонди і нематеріальні активи Оборотні кошти

Грошові засоби підприємства         60,4 58,3 16,2 83,5 63,9 29,3 Джерела власних

засобів

Кредити і позики

банків

Кредиторська

заборгованість           68,7

32,4 33,8         74,9 45,0 58,8

Баланс                                   Баланс                       

Оцініть ризик платоспроможності підприємства, кредитний і відсотковий ризики, якщо прибуток підприємства за звітний період становив 29,7 тис. грн, сума сплачених відсотків за кредит — 5,9 тис. грн.

Задача 4. Визначте рівень ризику реалізації двох альтернатив-них проектів інвестування грошових засобів.

Таблиця 3

Вихідна інформація

Показники     Проект №1     Проект №2

Обсяг засобів, що інвестуються Період окупності проекту Сума грошового потоку за роками: 1 рік 1100 0

3 1240 12300

2 14100 4800

2 рік    7200    4200

3 рік    6400    6900

Для розрахунку чистого наведеного доходу, індексу доходності і періоду окупності використайте для проекту №1 ставку відсотка 10%, а для проекту №2 -12% (табл. 3).

Задача 5. Використовуючи метод аналізу чутливості моделі, оцініть ризик залежно від змін обсягу закупівлі і реалізації товару, якщо відомо, що плановий обсяг товарообігу 420 тис. грн, постійні затрати підприємства становлять 60 тис. грн, закупівельна ціна — 8,2 грн, роздрібна ціна — 9,0 грн, рівень змінних затрат — 6,25%, фактич-ний обсяг закупівлі — 3200 од., модифікація обсягу закупівлі і ре-алізації — 1200 од., імовірність збільшення закупівлі — 0,1; зменшен-ня — 0,3.

Задача 6. На основі даних, наведених у табл. 4, розрахуйте се-редньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації, визначте ризи-кованість проведення операції по закупівлі товарів груп А і В.

Таблиця 4

Вихідна інформація

По групі товару А     По групі товару В

Прибуток від

реалізації, тис.

грн      Кількість випадків     Прибуток від

реалізації, тис.

грн      Кількість випадків

70        68        100      50

60        56        80        82

80        56        50        42

Задача 8. Корпорація вирішує питання про інвестування коштів у новий дослідний проект вартістю 370 тис. грн. Прибуток, що може бути отриманий в результаті успішної реалізації проекту, за рік ста-новитиме в середньому 200 тис. грн. Оцініть міру ризику реалізації проекту і його можливі фінансові результати, якщо за попередніми проектами є така інформація (табл. 5).

Таблиця 5

Вихідна інформація

 

Попередні проекти   Міра ризику за проектами, %

"Водолєй"       14

"Бриз" 26

"Аква" 29

"Фаворит"      38

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Задача7. Визначте рівень ризикованості реалізації проектів А і В, якщо в результаті економіко-математичного прогнозування були отримані такі дані про реалізацію проектів (табл. 6).

Таблиця 6

Вихідна інформація

 

Проект            Очікувана рентабель-ність по про-екту, %           Максимально можливий рівень рентабельності            Мінімально можливий рівень рентабельності

 

           

            %         імовірність одержання         %         імовірність одержання

À         25        35        0,2       18        0,3

         26        32        0,4       14        0,2