Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Питання для поглибленого засвоєння знань : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Питання для поглибленого засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

1.         Які критерії використовуються для аналізу ризику?

2.         У чому полягає сутність якісного аналізу ризику?

3.         У чому полягає сутність кількісного аналізу ризику?

4.         Які складові компоненти включає загальна схема процесу аналізу ризику?

5.         Які фактори прямої дії впливають на рівень ризику?

6.         Які фактори, що впливають на ризик, відносяться до фак-торів непрямої дії?

7.         Чим зумовлено розподіл на зони ризику і в чому полягають особливості кожної зони ризику?

8.         Як пов’язані між собою ризик і прибуток підприємства?

9.         Що відображає ризик-позиція підприємства?

 

10.       За яких умов підприємству доцільно прийняти певну ризик-позицію?

11.       У чому полягають особливості статистичних методів оціню-вання ризику?

12.       За яких умов використання статистичних методів оцінюван-ня ризику стає можливим?

13.       Яка первісна інформація необхідна для можливого викорис-тання методу аналізу доцільності витрат?

14.       Як пов’язаний метод аналізу доцільності витрат із фінансо-вою стійкістю підприємства?

15.       За яких умов доцільно використовувати метод експертних оцінок?

16.       Чим відрізняються методи групових і індивідуальних екс-пертних оцінок?

17.       У чому полягають особливості використання кількісних ме-тодів при сценарному підході до оцінювання ризику?

18.       Які завдання вирішуються при використанні інтегрального оцінювання ризику?

19.       У чому полягає комплексне оцінювання ризиків?

20.       Чим зумовлено застосування певного методу оцінювання ри-зику для підприємців?