Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5.6. Комплексне оцінювання ризиків : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

2.5.6. Комплексне оцінювання ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Проводячи комплексне оцінювання діяльності в умовах ризику, необхідно не тільки встановити всі джерела ризиків, а й виявити, які джерела домінують. При цьому всі можливі втрати за ознакою впливу на діяльність фірми доцільно кла-сифікувати на визначальні і побічні (непрямі). Крім того, слід виділити випадкові складові втрат, тобто ті, розрахунок яких найскладніший через високу невизначеність, наприклад, зрос-тання цін в умовах низької інфляції.

Ризик, як уже наголошувалося, може вимірюватися в аб-солютних і відносних величинах. В абсолютному вираженні ризик може бути виміряний величиною прогнозованих втрат (збитків), а у відносному вираженні він може бути визначений

яяк величина збитків, віднесена до певної бази. База може бути обрана безпосередньо самим підприємством. Це можуть бути витрати на виробництво, вартість основних виробничих фондів, активи підприємства, прибуток, чисельність персона-лу і т. п. Основна вимога в цьому методі — усі ризики мають бути оцінені одним способом.

На практиці, визначаючи величину ризику в абсолютному вираженні, використовують спрощений підхід. Його сутність у тому, що оцінюється ступінь впливу ризику на основні по-казники роботи підприємства. Після цього робиться висновок про доцільність прийняття даного ризику і здійснення даного виду діяльності.

Розрахунок абсолютного значення ризику (абсолютного рівня втрат) можна зробити за формулою

W{ = Р, х р ,

де W{ — абсолютне значення ризику за г'-тим параметром;

Р{ — планове значення і-того параметра при успішному ре-зультаті;

р — розрахункове значення ступеня ризику.

Перевагою цього методу є те, що як г-тий показник пара-метра Р{ можна використовувати широкий спектр показників, за якими підприємство прогнозує збитки в разі реалізації пев-них ризиків.

Аналогічно може бути зроблений розрахунок абсолютного рівня неризикової частини:

Ц = Р{ х (1-р),

де Ц — величина частини, що не піддається ризику г'-того параметра, або

Ц = Р{ - w{.

На практиці часто виникають ситуації, коли недостатньо знати лише величину ризику в абсолютному вираженні, а йо-го значення необхідно порівняти з певними показниками, що характеризують діяльність фірми, але вираженими в різних

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

одиницях і тому в абсолютному вираженні непорівнянними. У цьому випадку застосовують відносну оцінку ризику.

Розрахунок ризику у відносному вираженні може бути зроблений за формулою

R{ = Li/Pi,

де R{ — відносне значення ризику за г-тим параметром.

Незадоволеність підприємства у високому значенні ризи-ку в абсолютному і відносному вираження є однією з головних причин усвідомленого прийняття ним ризику, а в ряді ви-падків його відмови від заняття даним видом діяльності або спонукальним мотивом для внесення змін у стратегію свого розвитку.