Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Методи оцінювання ризику 2.5.1. Загальна характеристика методів оцінювання ризику : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

2.5. Методи оцінювання ризику 2.5.1. Загальна характеристика методів оцінювання ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

При кількісному аналізі ризику можуть використовувати-ся різні методи оцінювання. Найбільш розповсюджені три групи методів:

•          статистичні методи;

•          методи експертного оцінювання;

•          розрахунково-аналітичні методи.

Загальна характеристика сутності цих методів і умови їхнього використання представлені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Сутність і умови використання різних методів оцінки ризиків

 

Методи

оцінювання

ризику            Сутність методу        Умови використання

Статистичний метод           Кількісне        визначення імовірності настання ри-зикової ситуації і розмі-рів   фінансових збитків   Прояв ризиків у діяльності конк-ретного підприємства чи підпри-ємства на аналогічних підприємст-вах, наявність достатньої інформа-ції про кількість ризикових ситуа-цій та їхніх фінансових наслідків

Метод

експертного

оцінювання   Якісне визначення імові-рності  настання  ризико-вої   ситуації   на   основі вивчення  думки  експер-тів з цих питань і факто-рів, що  зумовлюють рі-вень ризику    Наявність кваліфікованих екс-пертів, що мають досвід роботи менеджерів з ризиків; збирання і оброблення ними інформації про діяльність підприємства і про фактори, що зумовлюють визна-чений рівень ризику (за спеціа-льно розробленим переліком)

Розрахунково-аналітичний метод  Якісне вивчення рівня ри-зику  на  основі  кількісної оцінки фінансових наслід-ків ризикової ситуації при різних   допущеннях щодо факторів, що зумовлюють імовірність їхнього прояву            Наявність точної і об’єктивної інформації щодо фінансового стану та ефективності викорис-тання усіх видів ресурсів підпри-ємства, а також усіх учасників ринку

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання