Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Л.І. Донець

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ

ТА МЕТОДИ ЇХ

ВИМІРЮВАННЯ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

®

Київ   2006

УДК 330.131.7(075.8) ББК 65.050я73 Д 67

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-2873 від 15.12.2005 р.)

Рецензенти:

А.В.Гриньов — доктор економічних наук, зав.кафедри міжнародної еко-номіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Н.І.Огуй — кандидат економічних наук, зав.кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України;

Н.Б.Ткаченко — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетин-гу і комерційної діяльності Київського національного торгівельно-еко-номічного університету

Донець Л.І.

Д 67       Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

ISBN 966-364-279-3

У навчальному посібнику розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття уп-равлінських рішень в умовах невизначеності і ризику. Теоретичний ма-теріал структурований згідно з логікою засвоєння студентами основних по-нять, економічних категорій, методів і способів їх використання в прак-тичній діяльності.

До кожного розділу подано питання для поглибленого засвоєння знань студентами, тестові завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи.

Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

ISBN966-364-279-3  © Донець Л.І., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006