Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні ситуації для обговорення : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Проблемні ситуації для обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Ситуація 1. Згідно з реформою банківської системи, поряд з ощадними банками створено комерційні. У комерційних банках на-раховується більший відсоток на вкладені суми порівняно з ощадни-ми, але сам внесок не гарантується. Перед кожним вкладником по-стає дилема: мати меншу, але гарантовану суму, або більшу, проте з ризиком втратити сам внесок. На перший погляд, ризику підпоряд-кована лише частина внеску, розміщена в комерційному банку. Який ризик у цьому випадку є наявним? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 2. Фірма виробляє товар, попит на який наперед невідомий. Подібна ситуація часто трапляється при визначенні об-сягу виробництва нової техніки, тиражу видань.

Який ризик є очевидним при відомих цінах та витратах на ви-робництво? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 3.Розглянемо агропромисловий комплекс із закінченим циклом виробництва, наприклад цукровий, який скла-дається з двох підкомплексів: вирощування цукрових буряків та пе-реробної промисловості (виробництво цукру). Необхідно визначити раціональну структуру використання ресурсів, спільних для обох підкомплексів. З яким ризиком пов’язаний розподіл ресурсів за умов, коли врожайність сільськогосподарської продукції, як прави-ло, випадкова? Обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 4. У діяльності наукової госпдоговірної лабораторії є істотний ризик розформування творчого колективу внаслідок тим-часової несприятливої кон’юнктури (звичайно, не маються на увазі застарілі та роздуті структури, які повинні зникнути). Необхідно створити механізми пом’якшення негативних наслідків ризику. Яки-ми можуть бути ці механізми? У чому полягають особливості їх ре-алізації в діяльності лабораторії?

Ситуація 6. Може статися так, що в розробку новацій вклада-ються великі кошти, які не відшкодовуються внаслідок несприятли-вої кон’юнктури ринку. Або, навпаки, зразки нової техніки користу-ються підвищеним попитом, який повністю не задовольняється, внаслідок чого втрачається частина прибутку. З якими функціями ризику пов’язана ця ситуація? Наскільки неминуча реалізація цієї функції ризику?

Ситуація 7. Оскільки державний розподіл випускників ви-щих навчальних закладів скасовується, то вже не йтиметься про га-рантований “збут” державі молодих фахівців. З іншого боку, вузам надаються широкі права у плануванні своєї діяльності. Отже, вини-кає необхідність переорієнтувати роботу вузів згідно з потребами за-мовників. Практично це означає повну перебудову економічних за-сад діяльності вузів, створення нового економічного механізму ви-щої освіти. Якому виду (або видам) ризику буде надано пріоритетне значення при визначенні величини набору на окрему спеціальність? Хто повинен взяти на себе цей ризик, у яких розмірах — питання, що постає перед вищою школою та її замовниками.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання