Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Резюме : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Резюме


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Ризик — це діяльність, що пов’язана з подоланням невиз-наченості в ситуації неминучого вибору, в процесі якого є можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети.

Економічний ризик — це ризик, що виникає при будь-яких видах підприємницької діяльності, спрямованих на одер-жання прибутку і пов’язаних з виробництвом продукції, то-варів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також реалізацією на-уково-технічних проектів.

Ризик виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної інформації про умови прийняття рішень. Якщо все відомо — ризик відсутній. Ризик відсутній також у випадку, коли немає зацікавленості в результатах прийняття рішень.

Складність класифікації ризиків полягає в їхньому різно-манітті. Існують певні види ризиків, дії яких піддані усі без ви-нятку організації, але поряд із загальними є специфічні види ризику, пов’язані з господарською діяльністю; ризик, пов’яза-ний з особистістю підприємця, ризик, пов’язаний з недо-статністю інформації про стан зовнішнього середовища.

Ризик — об’єктивна необхідність, він органічно пов’яза-ний з фундаментальними інститутами сучасного суспільства. Джерела ризику досить різноманітні: науково-технічний про-грес, кон’юнктура ринку, внутрішня та зовнішня політична си-туація, погодні умови, наявність корисних копалин, природа людини та багато інших.

У практичній діяльності ризики можуть бути настільки великими, що здатні зупинити виробничу роботу, змусити підприємця відмовитися від здійснення операцій, що вимага-ють великих початкових інвестицій і часу. У той же час на-явність фактора ризику є для підприємця сильним стимулом для постійного здійснення режиму економії, змушує його ре-тельно аналізувати рентабельність проектів, розробляти інве-стиційні кошториси, наймати відповідні кадри.

У міру розвитку ринкових відносин у нашій державі буде посилюватися і підприємницький ризик. Усунути умови не-визначеності майбутнього в підприємницькій діяльності не-можливо, тому що вона є елементом об’єктивної діяльності. У цьому полягає об’єктивна сторона фінансових відносин в умо-вах невизначеності. Але існує і суб’єктивна сторона. Адже са-ме підприємець оцінює ситуацію, формує безліч можливих ви-ходів і представляє імовірності їхнього здійснення, робить вибір з безлічі альтернатив. Сприйняття таких умов залежить від людини, її характеру, складу розуму, психологічних особ-ливостей, рівня знань.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання