Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4.7. Господарський ризик : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

1.4.7. Господарський ризик


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Господарський ризик — невід’ємна частина господарської діяльності будь-якого підприємства незалежно від форми власності. Його можна визначити як діяльність суб’єктів підприємств, пов’язану з подоланням невизначеності в ситу-аціях неминучого вибору, у процесі якого є можливість оціни-ти імовірність досягнення бажаного результату чи невдачі, відхилення від мети.

У практичній діяльності господарські ризики можуть бути настільки великими, що здатні зупинити виробничу роботу, змусити підприємця відмовитися від здійснення операцій, що вимагають великих початкових інвестицій і часу. У той же час наявність фактора господарського ризику є для підприємця сильним стимулом для постійного здійснення режиму економії, змушує його ретельно аналізувати рентабельність проектів, роз-робляти інвестиційні кошториси, наймати відповідні кадри.

Господарський ризик у підприємницькій діяльності мож-на поділити на види:

•          ризик втрати майна внаслідок стихійних лих;

•          ризик виникнення цивільної відповідальності за зби-ток, який нанесено навколишньому середовищу;

•          ризик втрати прибутку;

•          ризик,    пов’язаний    з    реалізацією    продукції    на внутрішньому і зовнішньому ринках;

•          технічний ризик, пов’язаний з експлуатацією обладнан-ня, будівельно-монтажних споруджень і т.ін. ;

•          комерційні ризики, спричинені  недопоставкою про-дукції, невиконанням фінансових зобов’язань;

•          валютний ризик,  пов’язаний з розширенням  сфери зовнішньоекономічної діяльності.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Одним з важливих видів підприємницького ризику є ри-зик утрати майна. Цей вид ризику можна поділити на такі підвиди:

•          ризик, пов’язаний з утратою майна внаслідок стихійних лих;

•          ризик, пов’язаний із втратою майна внаслідок крадіжки, в тому числі крадіжки зі зломом, викраден-ням транспортних засобів і т. ін. ;

•          ризик, пов’язаний із втратою майна внаслідок аварії на виробництві;

•          ризик втрати майна під час транспортування;

•          ризик, пов’язаний з відчуженням майна внаслідок не-правомірних дій місцевих органів влади.