Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1de113ec235a92847735f944362d4e75, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            3

Розділ 1. РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ           6

1.1.      Поняття про ризик                6

1.2.      Складові економічного ризику         10

1.3.      Функції та джерела економічного ризику               13

1.4.      Класифікація ризиків             16

 

1.4.1.   Статичні та динамічні ризики          18

1.4.2.   Комерційний ризик              18

1.4.3.   Виробничий ризик   21

1.4.4.   Фінансовий ризик    22

1.4.5.   Інноваційний ризик              28

1.4.6.   Підприємницький ризик      28

1.4.7.   Господарський ризик            29

1.4.8.   Бізнес-ризик  30

1.4.9.   Ринковий ризик         31

1.5.      Особливості економічного ризику в сучасних умовах

господарювання підприємства        32

Питання для поглибленого засвоєння знань         36

Проблемні ситуації для обговорення          36

Тестові завдання для самоконтролю           38

Завдання для самостійної роботи                41

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                43

Теми рефератів           44

Розділ 2. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ . .45

2.1.      Види аналізу ризику та його складові         45

2.2.      Фактори, що зумовлюють економічні ризики        50

2.3.      Зони та рівні ризику              51

2.4.      Взаємозв’язок прибутку і ризику     59

2.5.      Методи оцінювання ризику             63

 

2.5.1.   Загальна характеристика методів оцінювання ризику      63

2.5.2.   Статистичні методи              64

2.5.3.   Метод аналізу доцільності витрат               74

2.5.4.   Метод експертного оцінювання      78

2.5.5.   Інтегральне оцінювання ризику      82

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

2.5.6.   Комплексне оцінювання ризиків                84

2.5.7.   Оцінювання систематичного ризику          86

Резюме            89

Питання для поглибленого засвоєння знань         92

Тестові завдання для самоконтролю           93

Задачі для самостійної роботи         97

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                100

Теми рефератів           101

Розділ 3. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИК               102

3.1.      Поняття невизначеності       102

3.2.      Невизначеність та імовірність          104

3.3.      Урахування невизначеності при аналізі економічних ризиків     106

3.4.      Причини невизначеності     107

 

3.4.1.   Вплив ступеня невизначеності на очікувану ефективність у стохастичному аналогу моделі виробничого планування     111

3.4.2.   Обґрунтування зростання очікуваної ефективності при зменшенні ступеня невизначеності             113

3.5.      Види втрат в умовах невизначеності і ризику       121

3.5.1 Втрати у виробничому підприємництві        124

3.5.2.   Втрати в комерційному підприємництві                125

3.5.3.   Втрати у фінансовому підприємництві       126

 

3.6.      Зумовленість витрат подіями різного класу           127

3.7.      Статистичні розподіли втрат           130

3.8.      Моделі прийняття господарських рішень в умовах невизначеності       135

 

3.8.1.   Оптимальне планування за умов невизначеності та ризику       135

3.8.2.   Планування за середніми     137

3.8.3.   Планування за варіантами    139

3.8.4.   Дослідження зони невизначеності              139

Резюме            141

Питання для поглибленого засвоєння знань         144

Тестові завдання для самоконтролю           145

Задачі для самостійної роботи         146

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                149

Зміст

Теми рефератів           149

Розділ 4. МІНІМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ       150

4.1.      Засоби впливу на ризик       150

4.2.      Реалізація прийомів зниження ступеня ризику     151

4.3.      Прийоми зниження ступеня ризику           152

4.4.      Організаційні методи зниження ризику    156

 

4.4.1.   Відхилення ризику     156

4.4.2.   Недопущення збитків (запобігання ризикам)         157

4.4.3.   Мінімізація збитків    157

4.4.4.   Передача контролю за ризиком (трансфер ризику) 158

4.5.      Економічні методи зниження ризику          160

4.5.1.   Створення спеціального резервного фонду   (фонду ризику)      160

4.5.2.   Створення страхового товарного запасу               161

4.5.3.   Страховий запас коштів        162

4.5.4.   Розробка і впровадження системи штрафних санкцій 162

4.5.5.   Страхування від ризику        163

4.5.6.   Самострахування від ризику            165

4.5.7.   Хеджування як метод зниження ризику    167

4.5.8.   Придбання додаткової інформації про вибір і результати ризику            168

4.6.      Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикових

ситуацій на діяльність підприємства           169

4.6.1.   Виявлення фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі аналізу норми прибутку         169

4.6.2.   Формування структури товарного асортименту торгового підприємства за умови мінімізації комерційного ризику             174

Резюме            177

Питання для поглибленого засвоєння знань         178

Тестові завдання для самоконтролю           178

Задачі для самостійної роботи         183

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                184

Теми рефератів           185

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Розділ 5. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ

РИЗИКАМИ  186

5.1.      Сутність і зміст управління ризиком           186

5.2.      Формування стратегії управління ризиком            189

5.3.      Система управління ризиками        197

5.4.      Принципи управління ризиками    200

5.5.      Загальна схема процесу управління ризиком        201

5.6.      Мета і завдання розробки програми управління ризиками

5.7.      Опис можливих принципів управління ризиками           208

5.8.      Інформаційне забезпечення розроблення програми управління ризиком         212

 

5.8.1.   Інформація щодо використанню процедур управління ризиками          213

5.8.2.   Інформація з попереднього добору ризиків           213

5.8.3.   Інформація з формування плану превентивних заходів 215

Резюме            216

Питання для поглибленого засвоєння знань         217

Тестові завдання для самоконтролю           218

Завдання для самостійної роботи                220

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                220

Теми рефератів           221

Розділ 6. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВ

ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ            222

6.1.      Принципи прийняття управлінських рішень         222

6.2.      Прийняття управлінського рішення на засадах оптимального планування       224

6.3.      Порівняльна оцінка варіантів управлінських рішень з урахуванням ризику       229

6.4.      Метод побудови дерева рішень       243

 

6.4.1.   Етапи прийняття управлінських рішень за допомогою дерева рішень               243

6.4.2.   Процедура прийняття управлінського рішення за допомогою дерева рішень               244

6.4.3.   Очікувана цінність точної інформації          247

Резюме            249

Питання для поглибленого засвоєння знань         250

Зміст

Тестові завдання для самоконтролю           251

Завдання для самостійної роботи                254

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                254

Теми рефератів           255

Розділ 7. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР В УМОВАХ

РИЗИКУ         256

7.1.      Теорія ігор і ризики    256

7.1.1.   Методологічні засади теорії ігор      256

7.1.2.   Предмет теорії ігор     258

7.1.3.   Класифікація ігор       261

7.1.4.   Гра-підприємництво            266

7.2.      Стратегічні ігри          270

7.2.1.   Основні поняття стратегічної гри    270

7.2.2.   Чисті стратегії             271

7.2.3.   Змішані стратегії         273

7.2.4.   Оптимальні змішані стратегії            274

7.3.      Засоби розв’язання завдань теорії ігор        275

7.3.1.   Дослідження ігор, заданих платіжними матрицями .275

7.3.2.   Елементарні прийоми розв’язування

ігор 2х2 і 2хn               279

7.3.3.   Графічний метод розв’язування ігор 2х2 і 2хn        281

7.4.      Оптимальна поведінка в умовах специфічних видів

ризику             288

7.4.1.   Пошук оптимальних рішень за допомогою чистих стратегій       288

7.4.2.   Ризик безповоротних можливостей           292

7.4.3.   Методи знаходження оптимальних стратегій       295

Резюме            300

Питання для поглибленого засвоєння знань         302

Тестові завдання для самоконтролю           303

Питання для підсумкового контролю засвоєння знань                304

Теми рефератів           304

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    305

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Любов Іванівна Донець

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ

ТА МЕТОДИ ЇХ

ВИМІРЮВАННЯ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Н.П. Манойло

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 14.04.2006. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 19,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81,

428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1de113ec235a92847735f944362d4e75, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0