Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

магниевый скраб beletage

 

для самоконтролю

 

 

№ п/п  Завдання

1          Джерела невизначеності, коли особливості правил гри спри-чинюють таку розмаїтість у її розвитку, що передбачати ре-зультат гри заздалегідь немож-ливо, називаються:

2          Гравець, який має свободу вибо-ру, займає вирішальні позиції при укладанні угод, має можли-вості впливати на вирішення гри, робити вибір, – це:

3          Ігри, за яких джерело неви-значеності складається у від-сутності інформації про дії супротивника, про його стратегію, називаються:

4          Гарантований виграш гравця – це:

5          Можливі варіанти дій гравців, обсяг інформації кожної сто-рони про дії іншої, результат гри, до якого приводить відпо-відна послідовність ходів, ви-значаються:

6          Випадковий вибір гравцем своїх стратегій – це:

7          Що з позначених положень не визначає можливі варіанти дій гравців:

 

Варіанти відповідей

а)         аналітичними;           1

б)         випадковими;

в)         стихійними;

г)         комбінаторними

а)         стратегічний гравець;          1

б)         випадковий гравець;

в)         нестратегічний гравець;

г)         носій інтересів

а)         конфліктними;           1

б)         тактичними;

в)         стратегічними;

г) партнерськими

а) верхня ціна гри;    1

б)нижня ціна гри;

в)         максимальна ціна гри;

г)         горизонт гри

а)         стратегією гри;          1

б)         предметом гри;

в)         правилами гри;

г) кількістю гравців

а) чиста стратегія;     1

б)змішана стратегія;

в)         помилкова стратегія;

г)         негативна стратегія

а)         обсяг інформації кожної сторони     1

про дії іншої;

б)         результат гри, до якого приво-

дить відповідна послідовність хо-

дів;

в)         інтереси учасників піддаються

кількісному опису;

г)         домовленість між гравцями

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

 

8          Стратегія, яка при багатора-зовому повторенні гри забез-печує даному гравцю макси-мально   можливий   середній виграш, є:      а)         чистою стратегією;

б)         змішаною стратегією;

в)         оптимальною стратегією;

г)         стратегією невизначеності  1

9          План, згідно з яким підпри-ємець робить вибір у будь-якій можливій ситуації і при будь-якій можливій фактич-ній інформації називається:            а)         політикою гри;

б)         тактикою гри;

в)         стратегією гри;

г)         правилами гри          1

Усього            9