Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Стратегічні ігри 7.2.1. Основні поняття стратегічної гри : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

7.2. Стратегічні ігри 7.2.1. Основні поняття стратегічної гри


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

У теорії ризиків розглядаються стратегічні ігри. Розгляне-мо ці ігри більш докладно. У грі можуть стикатися інтереси двох чи більше супротивників. У першому випадку гра нази-вається парною, у другому — множинною. Оскільки найбільше практичне значення мають парні ігри, то розгляне-мо тільки їх. Учасників гри позначимо А і В.

При цьому під грою домовимося розуміти певну послідов-ність дій (ходів) гравців А і В, що здійснюється відповідно до чітко сформульованих правил.

Правила гри визначають можливі варіанти дій гравців, об-сяг інформації кожної сторони про дії іншої, результат гри, до якого приводить відповідна послідовність ходів.

У більшості ігор передбачається, що інтереси учасників піддаються кількісному опису, тобто результат гри (виграш) визначається певним числом.

Ходом у теорії ігор називається вибір однієї з допустимих правилами гри дій і її здійснення.

Стратегією гравця називається план, згідно з яким він ро-бить вибір у будь-якій можливій ситуації і при будь-якій мож-ливій фактичній інформації.

Природно, що гравець приймає рішення по ходу гри. Од-нак теоретично можна припустити, що всі ці рішення прий-няті гравцем заздалегідь. Тоді сукупність прийнятих рішень становить його стратегію.

Залежно від числа можливих стратегій ігри поділяються на кінцеві і нескінченні. Завданням теорії ігор є вироблення рекомендацій для гравців, тобто визначення для них опти-мальної стратегії.

Оптимальною стратегією називаеться стратегія, яка при багаторазовому повторенні гри забезпечуе даному гравцю максимально можливий середній виграш.

Формалізація процесу розрахунку ризику за допомогою теорії ігор сприяє поліпшенню розуміння підприємцем про-блем у цілому. Таким чином, теорія ігор — власне наука про ризик. Теорія ігор допомагає вирішувати багато економічних проблем, пов’язаних з вибором, визначенням найкращого ста-новища, підпорядкованого тільки тим обмеженням, що випли-вають з умов самої проблеми.