Теми рефератів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

1.         Теоретичні підходи щодо стратегії управління ризиком.

2.         Аналіз сильних і слабких сторін системи управління ризика-ми.

3.         Формування стратегії управління економічними ризиками.

4.         Використання електронних засобів для формування стра-тегії управління ризиком.

5.         Використання чистих стратегій як засобу управління еко-номічним ризиком.

6.         Змішані стратегії та особливості їх використання в уп-равлінні економічними ризиками підприємства.

7.         Використання матричного методу при обґрунтуванні стра-тегії управління економічними ризиками.

8.         Методи вибору оптимальних стратегій управління еко-номічними ризиками.