Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Резюме : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

Резюме


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Позитивне рішення приймається тільки у випадку відсут-ності сумнівів; якщо вони є, то варто прийняти негативне рішення. При ухваленні управлінського рішення необхідно орієнтуватися тільки на найгірший варіант, тобто прогноз роз-витку ситуації повинен завжди бути песимістичним. Це сти-мулює розробку максимальної кількості альтернативних рішень, спрямованих на мінімізацію ризику, з яких необхідно вибрати найбільш ефективне чи оптимально прийнятне для даного підприємства в даній конкретній ситуації.

Раціональні методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику пов’язані з множиною допустимих планів та їх ефективністю, яка є складовою оптимального планування.

Аналіз збалансованого плану в умовах невизначеності призводить до необхідності використання таких категорій, як резерви та запаси, оптимального поєднання стійкості та гнуч-кості планів. Крім цього, збалансованість плану тісно пов’яза-на з його ефективністю.

Складність аналізу ефективності плану зумовлена тим, що набір параметрів, який характеризує ефективність плану, за-лежить від недетермінованих величин. Якщо ефект опи-сується навіть одним параметром, наприклад прибутком, то план, який максимізує прибуток при одному наборі неде-термінованих величин, може виявитись далеко не кращим при іншому наборі. Тому необхідно мати методи порівняння ефек-ту при різних наборах недетермінованих параметрів.

Будь-яке управлінське рішення, яке приймається підприємцем, повинне виключати ймовірність негативного ре-

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

зультату. Таке положення підприємця неправомірно було б піддавати однозначній оцінці. Але не можна не брати до уваги той факт, що жодне, навіть максимально ретельно продумане і прораховане, рішення не може дати абсолютну впевненість у його правильності, тобто в тому, що реалізоване в практичній діяльності підприємства це рішення дасть позитивний ефект. Метод оцінювання ризику за допомогою дерева рішень припускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. За галузями дерева співвідносяться суб’єктивні й об’єктивні оцінки можливих подій. Просуваю-чись уздовж побудованих гілок, використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють різні шляхи і обирають з них найменш ризиковані

Прийняття управлінського рішення залежить від співвідношення між очікуваною цінністю (результативністю) точної інформації і величиною плати, яку потребують за до-даткову (справжню) інформацію, завдяки якій може бути відкориговане прийняття управлінського рішення, тобто первісна дія може бути змінена.