Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.4.3. Очікувана цінність точної інформації : Еекономічні ризики та методи їх вимірювання : Бібліотека для студентів

6.4.3. Очікувана цінність точної інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

Загрузка...

Припустимо, що консультаційна фірма за певну плату го-това надати інформацію про фактичну ситуацію на ринку в той момент, коли керівництву компанії слід прийняти рішен-ня про масштаб виробництва.

Прийняття пропозиції залежить від співвідношення між очікуваною цінністю (результативністю) точної інформації і величиною плати, яку призначили за додаткову (справжню) інформацію, завдяки якій може бути відкориговане прийняття управлінського рішення, тобто первісна дія може бути змінена.

Очікувана цінність точної інформації про фактичний стан ринку дорівнює різниці між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної інформації.

Л.І. Донець. Економічні ризики та методи їх вимірювання

Розрахуємо очікувану цінність точної інформації для при-кладу, у якому додаткове обстеження кон’юнктури ринку не проводиться. При відсутності точної інформації, як уже було показано вище, максимальна очікувана грошова оцінка дорівнює (ОГО):

ОГО = (0,5 х 100 000) - (0,5 х 20 000) = 40 000 у.о.

Якщо точна інформація про істинний стан ринку буде сприятливою (ОГО = 200 000 у.о.; див. рис.6.5), приймається рішення будувати велике виробництво. Якщо несприятливою, то найбільш доцільне рішення ~ продаж патенту (ОГО=10 000 у.о.).

3 огляду на те, що імовірності сприятливої і несприятли-вої ситуацій дорівнюють 0,5, значення ОГО (ОГО точної інформації) визначається виразом:

ОГО = (0,5 х 200 000) + (0,5 х 10 000) = 105 000 у.о.

Тоді очікувана цінність точної інформації дорівнює:

ОЦ = ОГО - ОГО = 105 000 - 40 000 = 65 000 у.о.

Значення ОЦ показує, яку максимальну ціну повинна бу-ти готова заплатити компанія за точну інформацію про істин-ний стан ринку в той момент, коли їй це необхідно.

Отже, метод оцінювання ризику за допомогою дерева рішень припускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По галузях дерева співвідносяться суб’єктивні й об’єктивні оцінки можливих подій. Просуваю-чись уздовж побудованих гілок, використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють різні шляхи і обирають з них найменш ризиковані. Слід зазначити, що да-ний метод має ряд істотних недоліків:

•          цей метод досить трудомісткий;

•          у дереві рішень враховуються тільки ті дії, які має намір зробити підприємець, і тільки ті наслідки, що, на його погляд, мають місце, при цьому не враховуються бага-

тофакторність системи і вплив зовнішнього середови-ща на діяльність підприємницької фірми. До переваг можна віднести те, що за допомогою цього ме-тоду можливо оцінити різні шляхи і обрати найменш ризико-ваний.