Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

ВСТУП            3

Розділ 1. Інновації та інноваційний процес: основні

категорії, принципи та механізми    5

1.1.      Роль інновацій в економіці: історія та сучасність  5

1.2.      Сутність та загальна класифікація інновацій          12

1.3.      Стадії інноваційного процесу          18

1.4.      Ризики інноваційної діяльності        23

1.5.      Методи ціноутворення на інноваційну продукцію           27

1.6.      Механізми фінансування інноваційних процесів              30

1.7.      Проблеми мотивації інноваційної діяльності         34

Контрольні запитання та завдання             37

Розділ 2. Інноваційний процес у банківській сфері           38

2.1.      Причини виникнення та сутність банківських інновацій            38

2.2.      Класифікація банківських інновацій            45

2.3.      Особливості інноваційної діяльності у банківській сфері . . . . 51

2.4.      Інноваційні стратегії комерційних банків  59

2.5.      Оцінка ефективності розробки банківських інновацій      64

Контрольні запитання та завдання             68

Розділ 3. Розробка та впровадження нових банківських

продуктів та послуг  69

3.1.      Сутність та механізм банківського інжинірингу     69

3.2.      Інноваційна діяльність банків у сфері залучення коштів клієнтів             74

3.3.      Кеш – менеджмент як інноваційна послуга для корпоративних клієнтів          81

3.4.      Інновації у сфері банківського кредитування         85

3.5.      Private banking та напрямки його розвитку             93

3.6.      Перспективні сфери інноваційної діяльності банків          99

Контрольні запитання та завдання             104

Розділ 4. Інноваційні інструменти фінансових ринків      105

4.1.      Сутність фінансових інновацій та процес їх створення    105

4.2.      Похідні фінансові інструменти та їх застосування у сучасній економіці             112

Банківські інновації

4.3.      Фінансові інновації на ринках боргових та дольових цінних паперів    123

4.4.      Виникнення нових видів цінних паперів у процесі

сек’юритизації            130

Контрольні запитання та завдання             137

Розділ 5. Інноваційні технології банківського обслуговування . . . 138

5.1. Системи дистанційного обслуговування клієнтів      138

5.2.Сутність та перспективи розвитку інтернет-банкінгу            144

5.3.      Організація роботи банківських call – центрів        151

5.4.      Новації у розвитку платіжних інструментів

та платіжних систем             155

Контрольні запитання та завдання             167

Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу . . . 168

6.1.      Розвиток організаційних структур комерційних банків    168

6.2.      Процесний підхід та реінжиніринг банківських бізнес-процесів             173

6.3.      Інновації у каналах продажу банківських послуг  180

6.4.      Сучасні методи побудови взаємовідносин комерційних банків з клієнтами     188

6.5.      Новації у комунікаційній політиці комерційних банків     194

Контрольні запитання та завдання             201

Список рекомендованих джерел     201

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Світлана Борисівна ЄГОРИЧЕВА

БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 26.11.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 13.

Наклад 500 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

0-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006