Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Яким чином відбувався процес розвитку організаційних струк-тур комерційних банків?

2.         Поясніть сутність та механізм банківського аутсорсингу.

3.         Що таке бізнес-процеси комерційного банку і навіщо потрібна їх регламентація?

4.         Охарактеризуйте мету та механізм реінжинірингу бізнес-процесів.

5.         Чому у сучасних умовах банки продовжують розвивати мережу власних відділень? Який зміст вкладається у поняття сучасного банківського відділення?

6.         Проаналізуйте нові бізнес-моделі банківських відділень.

7.         У чому полягає зміст концепції управління взаємовідносинами з клієнтами?

8.         Які переваги надає впровадження повнофункціонального CRM комерційному банку?

9.         Охарактеризуйте інноваційні прийоми банківської реклами.

10.       Які сучасні методи комунікацій зі своїми клієнтами застосову-ють банки?