Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Інновації у каналах продажу банківських послуг : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Інновації у каналах продажу банківських послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

Останнім часом банки активно займаються пошуком нових ме-тодів ведення свого бізнесу, які повинні бути зручнішими, доступні-шими, оперативнішими та ефективнішими, порівнюючи з існуючою системою надання послуг клієнтам. Причому слід враховувати, що за допомогою різноманітних збутових каналів банк не тільки реалі-зує банківські продукти, але й має «зворотній зв'язок» зі споживача-ми, що дає йому можливість постійно розширювати інформаційну базу щодо клієнтів та їхніх потреб.

На протязі століть банківські відділення були єдиним можли-вим каналом надання банківських послуг, тому банки, намагаючись розширити обсяги діяльності, постійно збільшували їх кількість. До початку 80-х років минулого століття, коли почали активно розви-ватися дистанційні форми обслуговування, зарубіжними банками було сформована розгалужена та багаточисельна мережа відділень, причому найвища її щільність спостерігалася у Бельгії, де на кожну тисячу мешканців приходилося одне відділення банку.

Фахівці почали говорити про надмірну щільність банківської мере-жі, використовуючи англійське слово «overbanking» – перенасиченість банками – та доводячи її невиправданість з точки зору збільшення опе-раційних витрат. Тому розвиток нових методів банківського обслуго-вування клієнтів – по телефону та через інтернет – викликав процес масштабного закриття відділень, перш за все, у сільській місцевості. Так, з кінця 1980-х до початку 2000-х років загальна кількість філій англійських банків скоротилася з 20 тисяч до менш ніж 15 тисяч. За цей період National Westminster зменшив чисельність своїх відділень з 3086 до 1712, а HSBC – з 2090 до 1622. Банк Barclays за один день у квітні 2000 року, незважаючи на протести громадськості, закрив 171 свою філію. «Персонал, папери та приміщення – це дорого», – говори-ли банкіри, які фактично намагалися «виштовхнути» клієнтів зі своїх відділень. Вважалося, що лише електронні дистрибуційні канали ста-нуть запорукою успіху у банківському бізнесі майбутнього.

Проте дуже скоро проявилися негативні сторони цього про-цесу: багато фінансових інститутів зрозуміли, що вони втрачають

Розділ 6. Інновації у банківському менеджменті та маркетингу

контакт з клієнтами, які, як і раніше, хотіли мати можливість час від часу спілкуватися з живими людьми у фізично існуючих бан-ках. На хвилі зростання попиту на споживче та іпотечне кредиту-вання, при неможливості дистанційного проведення перехресних продаж та консультування щодо нових продуктів, банки поступово почали повертатися до такого звичного каналу збуту, як відділення, проте концепція функціонування останніх стала абсолютно іншою. Тепер банки фокусують свої стратегії на відділеннях для того, щоб перетворити їх на центри фінансових консультацій та продажів і на основі цього зміцнити взаємовигідні відносини з клієнтами. Таким чином, з часом роздрібний бізнес за формою своєї реалізації буде все більше наближатися до приватного банкінгу.

Який зміст вкладається у поняття «нового», «сучасного», «не-традиційного» відділення? Передбачається, що банківські відділен-ня за розмірами стануть меншими, і не виключено, що посилиться їх спеціалізація за продуктовою або клієнтською ознакою (територі-ально відокремлене обслуговування приватних осіб та корпоратив-них клієнтів). Це надасть змогу обслуговувати клієнтів на вищому професійному рівні та сконцентруватися на тих видах діяльності, що приносять банку максимальний прибуток.

Фактично відділення будуть уособлювати банківський фронт-офіс; автоматизовані у значній мірі бек-офісні операції сконцентру-ються в окремому підроз