Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Якими причинами був викликаний розвиток дистанційних ме-тодів обслуговування клієнтів комерційними банками?

2.         Охарактеризуйте основні методи дистанційного обслуговуван-ня.

3.         Визначте сучасні напрямки розвитку телефонного банкінгу.

4.         В яких організаційних формах відбувається надання банків-ських послуг через інтернет?

5.         Проаналізуйте перспективи та проблеми розвитку інтернет-банкінгу.

6.         З якою метою банками створюються call-центри?

7.         Які принципи організації роботи банківських call-центрів?

8.         Назвіть основні тенденції розвитку сучасних роздрібних пла-тіжних систем.

9.         Які інноваційні проекти реалізуються у наш час банками в сфері платіжних технологій?