Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         У чому полягає зміст фінансового інжинірингу?

2.         Охарактеризуйте сутність фінансових інновацій та критерії їх класифікації.

3.         Проаналізуйте основні види позабіржових похідних фінансових інструментів.

4.         У чому полягає механізм функціонування фінансових дерива-тивів, торгівля якими здійснюється на біржах?

5.         Що таке кредитні деривативи, які проблеми вирішує та поро-джує їх застосування?

6.         Визначте сутність гібридних та структурованих цінних паперів.

7.         Охарактеризуйте основні види боргових цінних паперів, що з’явилися як результат фінансового інжинірингу.

8.         Які переваги для інвесторів надають індексні акції?

9.         Поясніть механізм процесу сек’юритизації активів.

10.       Які види цінних паперів виникають внаслідок сек’юритизації

активів?