Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

У сучасних умовах інновації стають суттю розвитку в усіх сфе-рах економічного, політичного та соціального життя суспільства. У найширшому розумінні вони представляють собою вдосконален-ня способів та результатів діяльності людей, комплексний процес створення, розповсюдження та використання нових продуктів та технологій для задоволення людських потреб, що змінюються під впливом багатьох факторів. У ринковій економіці інновації є ефек-тивним засобом конкурентної боротьби, оскільки, створюючи для споживачів більшу цінність, ніж традиційні товари та послуги, вони сприяють зростанню доходів компаній – інноваторів, збільшенню їх ринкової частки і, зрештою, підвищенню вартості їх бізнесу.

Інноваційний процес відбувається і у банківській сфері, при-чому особливо активно – з 70-х років ХХ століття, чому сприяли декілька факторів: глобалізація економіки, дерегулювання фінан-сових ринків, посилення конкуренції у фінансовому секторі, по-ширення інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Сьогодні впровадження інновацій у комерційних банках є систематичним процесом і каталізатором зростання індустрії фінансових послуг та формування нових сегментів фінансових ринків. Причому метою інноваційної діяльності банківських установ є не тільки збільшення власних доходів, а і створення сприятливих умов для ефективного розвитку реального сектора економіки та соціальної сфери.

Будь-які аспекти діяльності банків у сучасних умовах є сферою впровадження інновацій: розробляються нові банківські продукти та послуги, фінансові інструменти та технології обслуговування, змінюються організаційні структури та бізнес-процеси кредитних організацій, застосовуються інноваційні канали збуту та методи ре-клами. Тому невипадково найвідоміші зарубіжні банки входять, за висновками аналітиків, до числа компаній – світових інноваційних лідерів.

Усі ці процеси вимагають знання фахівцями банківської справи базових категорій і принципів інноваційного менеджменту у банків-ській сфері та напрямів трансформування банківського бізнесу під впливом сучасних інформаційних технологій та процесів інтернаці-оналізації фінансових ринків.

Даний начальний посібник базується на матеріалах курсу «Бан-ківські інновації», що викладається студентам спеціальності «Бан-3

 

Банківські інновації

ківська справа» у Полтавському університеті споживчої кооперації України. Мета цієї дисципліни полягає у тому, щоб надати студен-там знання щодо сутності та причин виникнення банківських ін-новацій, їх життєвого циклу, особливостей процесу впровадження нових продуктів та послуг, технологій, бізнес-процесів та моделей у сфері банківського бізнесу. При цьому особлива увага приділяється вивченню досвіду розробки та впровадження інновацій у діяльності кредитних інститутів країн з розвинутою ринковою економікою.

При написанні навчального посібника використовувалися ста-тистичні дані, що містяться у документах Банку міжнародних роз-рахунків, Національного банку України, зарубіжних аналітичних та консалтингових компаній. Всі фактичні матеріали отримані з наукової літератури та періодичних видань, рекламних проспектів комерційних банків, інформації їх інтернет-сайтів, а також з інших інтернет-ресурсів.

Автор висловлює подяку рецензентам, а також буде вдячний всім, хто висловить свої зауваження та пропозиції щодо змісту даної праці.