Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Похідні фінансові інструменти та їх застосування у сучасній економіці : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2. Похідні фінансові інструменти та їх застосування у сучасній економіці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

За останні тридцять років світовий ринок похідних інструментів сформувався як важливий елемент фінансового ринку, а склад його учасників є доволі широким і включає як фінансові, так і нефінансо-ві інститути. Головною передумовою появи та бурхливого розвитку ринку деривативів стала зростаюча невизначеність та волатильність фінансових ринків у 70-80-х роках минулого століття, у результаті чого рівень ризикованості всіх фінансових операцій значно збільшив-ся. Це спонукало учасників ринків до пошуку адекватних інструмен-тів протидії цим ризикам та ефективних стратегій їх застосування.

Розділ 4. Інноваційні інструменти фінансових ринків

Ще раз нагадаємо, що назва цих інструментів походить від ан-глійського слова derivative, що і означає вторинний, похідний. Іс-нують більш або менш розширені визначення цього терміну, проте сутність цих фінансових продуктів вже достатньо чітко окреслена. Так, у Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку 13 «Фінан-сові інструменти», затвердженому Міністерством фінансів України, дериватив визначається як фінансовий інструмент:

-          розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому;

-          вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;

-          який не потребує початкових інвестицій. У глосарії, підготовленому інвестиційним банком J.P. Morgan,

наведено менш детальне визначення, проте воно містить конкретні види деривативів, що особливо важливо для їх класифікації: «Дери-вативний інструмент або продукт вважається таким, якщо його ціна змінюється разом з однією або більшою кількістю ринкових змінних, що лежать в його основі і якими можуть бути ціни акцій або товарів, відсоткові ставки або валютні обмінні курси. Базови-ми деривативами є форварди, ф’ючерси, свопи, опціони, варанти та облігації, що конвертуються». До цього визначення слід додати, що базовим активом для деривативів можуть бути не тільки вищепере-раховані показники, а теоретично будь-які змінні, як-то: рівень ін-фляції, фондові індекси, ставка оренди або навіть рівень температу-ри повітря; останнє дійсно було реалізовано у так званих погодних деривативах, які з’явилися на біржах у 2000 році.

Необхідно відмітити, що далеко не всі похідні фінансові інстру-менти є результатом фінансового інжинірингу тільки банківських установ. Проте банки активно використовують їх у процесі обслуго-вування клієнтів та у власній діяльності, а також проводять наукові дослідження з цієї тематики. Тому не випадково саме інвестиційний банк J.P. Morgan у 2007 році авторитетним британським виданням «Risk Magazine» був названий кращою установою по роботі з де-ривативами за минулі двадцять років. При цьому було зазначено, що J.P. Morgan на протязі двох десятиліть задавав темп на ринку деривативів; у цій сфері банк здобув репутацію інноватора завдяки багатьом досягненням, починаючи від здійснення таких наукових розробок, як система виміру ризиків RiskMetrics, до визначальної ролі у розвитку ринку кредитних деривативів. Іншими лідерами на

Банківські інновації

ринку похідних фінансових інструментів за 2007 рік були названі наступні банки: Deutsche Bank (процентні та валютні деривативи), Goldman Sachs (кредитні деривативи), Societe Generale (деривати-ви на акції), BNP Paribas (структуровані продукти), Royal Bank of Scotland (інфля