Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Що таке банківський інжиніринг?

2.         Охарактеризуйте механізм розробки інноваційних банківських продуктів.

3.         Які напрямки впровадження банківських інновацій з точки зору залучення коштів клієнтів?

4.         Назвіть основні переваги механізму кеш-менеджменту для кор-поративних клієнтів.

5.         Наведіть приклади інноваційних кредитних продуктів для фі-зичних осіб, що пропонуються українськими та зарубіжними банками.

6.         Які зміни відбулися за останній час у практиці кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу?

7.         Проаналізуйте напрямки розвитку банківського фінансування корпоративних клієнтів.

8.         Що таке послуга private banking та які напрямки діяльності бан-ків вона включає?

9.         Охарактеризуйте перспективні бізнес-моделі банківської діяль-ності.