Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Банківські інновації навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

С. Б. Єгоричева

БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

 

УДК 336.71(075.8) ББК 65.262.1я73 Є 30

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18–Г–232 від 08.04.2009)

Рецензенти:

Шевцова О. Й. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банків-ської справи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Кузняк Б. Я. – доктор економічних наук, професор кафедри політичної економії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;

Шляховий Ю. В. – керуючий Полтавською обласною філією АКБ Укрсоцбанк.

Єгоричева С. Б.

Є 30     Банківські інновації. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.

ISBN 978-611-01-0039-7

У навчальному посібнику розкрито сутність та проаналізовано особливості інноваційного процесу у банківський сфері. Розглянуті основні напрями реалізації банківських інновацій – вдосконалення продуктів та послуг, створення нових фінан-сових інструментів, впровадження сучасних інформаційних технологій, модернізація менеджменту та методів маркетингу. Теоретичний матеріал ілюструється приклада-ми із сучасної банківської практики.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, банківських працівників.

УДК 336.71(075.8) ББК 65.262.1я73

ISBN 978-611-01-0039-7     © Єгоричева С. Б. 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.