Контрольні запитання та завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 

Загрузка...

1.         Проаналізуйте причини виникнення інновацій у банківській сфері та фактори, що впливають на цей процес.

2.         Що розуміється під банківськими інноваціями?

3.         Охарактеризуйте класифікаційні ознаки банківських інновацій. Які види нововведень з’явилися останнім часом?

4.         Наведіть власні приклади радикальних, модифікуючих, комбі-наторних, системних та локальних банківських інновацій.

5.         Поясніть взаємозв’язок регулювання банківської діяльності та інноваційної активності комерційних банків.

6.         Яким чином здійснюється захист інтелектуальної власності у сфері банківських інновацій?

7.         Що розуміється під інноваційною стратегію комерційного банку?

8.         Проаналізуйте види банківських інноваційних стратегій.

9.         Які проблеми постають при оцінці ефективності запровадження банківських інновацій?

10.       Охарактеризуйте методи оцінки ефективності інноваційної ді-яльності комерційного банку.