Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Існує три інвестиційні проекти:

А: витрати рівні 150 000 грн; майбутній прибуток 1 000 грн на рік;

Б: витрати рівні 150 000 грн; майбутній прибуток 15 000 грн на рік;

В: витрати рівні 1 000 000 грн; майбутній прибуток 75 000 грн на рік.

Розрахувати норму прибутку на інвестиції для кожного проекту.

Якщо рівень відсотку за капітал, отриманий у кредит, дорів-нює 5 %, 7 %, 9 % і 11 %, то при якому рівні цих процентних ста-вок реалізація проектів А, Б, В буде вигідна (В) чи невигідна (Н) для підприємця. Відповідь оформити у вигляді таблиці:

 

Проект            Ставка відсотку

 

            5 %      7 %      9 %      11 %

A                                           

Б                                            

В                                            

Завдання 2. До якої секції в матриці БКГ необхідно віднести продукти, обсяг продажів яких виділений напівжирним шриф-том? Аргументовано пояснити вибір секції.

 

Продукти       Обсяг продажів (тис. грн.)   Темп росту ринку (%)

 

            -^01    к02      к01      К(М    K(j5    

 

Продукт 1       20        20        10        6          2          3

Продукт 2       60        10        10        4          1          5

Продукт 3       12        10        8          2          1          15

Продукт 4       50        50        20        8                      9

Продукт 5       27        9          2                                 11

KON — якісна категорія продукту N.

Завдання 3. Комерційний банк має такі очікування від витрат на виробництво і продаж одного зі своїх продуктів:

 

Змінні витрати, грн. 10

Постійні витрати, грн.         100 000

Очікуваний обсяг продажів, шт.     50 000

Банк бажає досягти 20 % націнки за рахунок ціни. Обрати по-трібний метод розрахунку ціни. Розрахувати прибуток і ціну продукту.

Завдання 4. Комерційний банк має такі очікування від витрат на виробництво і продаж одного зі своїх продуктів:

 

Змінні витрати, грн. 10

Постійні витрати, грн.         100 000

Очікуваний обсяг продажів, шт.     50 000

Банк бажає досягти 20 % націнки за рахунок ціни. Банк інвес-тував 1 млн грн. у бізнес і очікує 20 % повернення з інвестиції. Обрати потрібний метод розрахунку ціни. Розрахувати ціну про-дукту.

Завдання 5. Використовуючи наведену нижче інформацію, розрахувати рівень витрат на маркетинг методом відповідності цілям комерційного банку.

Ціль — збільшення збуту продукту А на 5 %

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Ціль  — підвищити  рівень  позитивного  ставлення  споживачів  до  банку з 60 % до 75 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 35 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення спожшачів до банку — 60 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 50 000 грн

Завдання 6. Обравши з наведеного нижче переліку інформації потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг методом наявних засобів комерційного банку.

Збільшення обсягу продажів на 10 %

Витрати на розподіл — 50 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Бюджет минулого року — 30 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 40 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 2 %

Витрати на маркетингові дослідження — 8 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 1 грн на 5 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 12 000 грн

Прогноз продажів — 1 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 5 %

Завдання 7. Обравши з наведеного нижче переліку інформації потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг методом відсотка від приросту продажів комерційного банку.

Збільшення обсягу продажів на 10 %

Витрати на розподіл — 50 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Бюджет минулого року — 30 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 40 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 2 %

Витрати на маркетингові дослідження — 8 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 1 грн на 5 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 12 000 грн

Прогноз продажів — 1 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 5 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 35 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 50 000 грн     

Завдання 8. Обравши з наведеного нижче переліку інформації потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг методом конкурентного паритету.

Збільшення обсягу продажів на 10 %

Витрати на розподіл — 50 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Бюджет минулого року — 50 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 40 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 2 %

Витрати на маркетингові дослідження — 8 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 1 грн на 5 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 12 000 грн

Прогноз продажів — 1 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 5 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 35 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 50 000 грн

Завдання 9. Обравши з наведеного нижче переліку інформації потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг методом відсотка від продажів.

Збільшення обсягу продажів на 10 %

Витрати на розподіл — 50 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Бюджет минулого року — 50 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 40 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 2 %

Витрати на маркетингові дослідження — 8 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 1 грн на 5 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 12 000 грн

Закінчення завд. 9

Ціль  — підвищити  рівень  позитивного  ставлення  споживачів  до  банку з 60 % до 75 %

Прогноз продажів — 1 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 5 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 35 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на

впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його

забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 50 000 грн

Завдання 10. Обравши з наведеного нижче переліку інформа-ції потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг мето-дом наявних засобів комерційного банку.

Збільшення обсягу продажів на 10 %

Витрати на розподіл — 35 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Бюджет минулого року — 50 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 20 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 2 %

Витрати на маркетингові дослідження — 3 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 1 грн на 5 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 10 000 грн

Ціль  — підвищити  рівень  позитивного  ставлення  споживачів  до  банку з 60 % до 75 %

Прогноз продажів — 1 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 5 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 35 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на

впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його

забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 50 000 грн

Завдання 11. Обравши з наведеного нижче переліку інформа-ції потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг мето-дом відсотка від приросту продажів комерційного банку.

Збільшення обсягу продажів на 35 %

Витрати на розподіл — 50 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 15 % частки ринку

Бюджет минулого року — 75 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 240 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 12 %

Витрати на маркетингові дослідження — 38 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 5 грн на 15 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 122 000 грн

Прогноз продажів — 8 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 25 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 35 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 120 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 50 000 грн

Завдання 12. Обравши з наведеного нижче переліку інформа-ції потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг мето-дом конкурентного паритету.

Збільшення обсягу продажів на 9 %

Витрати на розподіл — 54 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 4 % частки ринку

Бюджет минулого року — 90 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 241 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 8 %

Витрати на маркетингові дослідження — 98 000 грн

Закінчення завд. 12

Норматив витрат на маркетинг — 15 грн на 225 грн продажів Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 229 000 грн Прогноз продажів — 78 000 000 грн Ціль — збільшення збуту продукту А на 14 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 43 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 52 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 95 000 грн

Завдання 13. Обравши з наведеного нижче переліку інформа-ції потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг мето-дом відсотка від продажів.

Збільшення обсягу продажів на 9 %

Витрати на розподіл — 54 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 4 % частки ринку

Бюджет минулого року — 90 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 241 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 8 %

Витрати на маркетингові дослідження — 98 000 грн

Норматив витрат на маркетинг — 15 грн на 225 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 229 000 грн

Прогноз продажів — 78 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 14 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 43 000 грн

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 52 000 грн;

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 60 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 95 000 грн

Завдання 14. Обравши з наведеного нижче переліку інформа-ції потрібні статті, розрахувати рівень витрат на маркетинг мето-дом відповідності цілям комерційного банку.

Збільшення обсягу продажів на 9 %

Витрати на розподіл — 54 000 грн

Ціль — впровадити продукт В на ринок і домогтися 24 % частки ринку

Бюджет минулого року — 90 000 грн

Витрати на тестування продуктів — 241 000 грн

Головний конкурент збільшує бюджет на 8 %

Витрати на маркетингові дослідження — 98 000 грн

Ціль — підвищити рівень позитивного ставлення споживачів до банку з 40 % до 65 %

Норматив витрат на маркетинг — 15 грн на 225 грн продажів

Витрати на рекламу і стимулювання збуту — 229 000 грн

Прогноз продажів — 78 000 000 грн

Ціль — збільшення збуту продукту А на 14 %

Калькуляція витрат:

1)         поточні витрати на збут — 43 000 грн;

2)         поточна частка ринку продукту В — 10 %, її забезпечують витрати на впровадження продукту В у розмірі 52 000 грн

3)         поточний рівень позитивного ставлення споживачів до банку — 40 %, його забезпечують витрати на формування іміджу банку у розмірі 95 000 грн

Завдання 15. На підставі наведених показників звітності бан-ку (таблиця 1, таблиця 2) проведіть перерозподіл звичайних ви-трат у функціональні і результати подайте у вигляді таблиці 3.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку

 

Показники     Розмір, грн.

1. Заробітна плата     216 000

2. Оренда       40 200

3. Витрати на рекламу         30 000

4. Експедиції  6 100

5. Страхові внески    2 500

6. Витрати на виплату відсотків     1 400

Таблиця 2.

Результати хронометрування робочого часу

 

Показники     Розмір, %.

1. Управління збутом           30

2. Обслуговування клієнтів 10

3. Стимулювання збуту       5

4. Управління маркетингом            15

5. Маркетингові дослідження         10

6. Особисті продажі  20

7. Реклама      10

Разом  100

Таблиця 3.

Перерахунок звичайних статей витрат у функціональні (грн.)

 

Статті                                                                                   

Заробітна плата                                                                                          

Оренда                                                                                            

Реклама                                                                                           

Експедиції                                                                                       

Страхові виплати                                                                                       

Витрати   на   відсотки по кредиту                                                                                  

Разом                                                                                   

Завдання 16. Заповнити таблицю відсутніми даними і розра-хувати фактичну прибутковість окремих продуктових груп у порт-фелі банку, якщо відомо, що:

^> витрати на заробітну плату для продуктових груп А і В од-накові;

^> орендна плата між трьома продуктовими групами розподі-ляється однаково;

^> витрати на рекламу для продуктової групи A — 35 %, для продуктової групи В — 45 %, для продуктової групи С — 20 %;

^> страхові внески розподіляються між продуктовими групами А і С у співвідношенні А/С = 1/4;

^> витрати на виплату відсотків для продуктової групи A — 15 %, для продуктової групи В — 35 %, для продуктової групи С — 50 %.

 

Показники     Разом  Продукт A      Продукт В      Продукт С

1. Чистий збут           1 000 000        500 000           300 000          

2. Вартість проданих продуктів      450 000                      120 000           80 000

3. Валовий прибуток            550 000                                 

4. Витрати на збут і маркетинг       296 200           135 700                      56 000

4.1. Заробітна плата  216 000                      110 000          

4.2. Оренда    40 200                       

4.3. Витрати на рекламу      30 000                       

4.4. Експедиції           6 100   1 120               3 750

4.5. Страхові внески 2 500               500     

4.6. Витрати на виплату від-сотків 1 400                         

5. Чистий прибуток до сплати податків    253 800                                 

6. Рентабельність      25,4                           

Завдання 17. Визначити відповідні групові показники конку-рентоспроможності і показник конкурентоспроможності за тех-нічними параметрами Кт у всіх, зазначених нижче, випадках. Прокоментувати отримані варіанти значень Кт.

1) аналізований продукт не відповідає визначеній потребі на 10 %, а аналогічний продукт конкурента — на 25 %;

2)         аналізований продукт відповідає визначеній потребі на 80 %, а невідповідність аналога конкурента менша за невідповід-ність аналізованого продукту в 4 рази;

3)         аналізований продукт відповідає визначеній потребі на 90 %, а аналогічний показник для продукту конкурента - 75 %;

4)         аналізований продукт не відповідає визначеній потребі на 40 %, а аналог конкурента відповідає тієї ж потребі на розмір (%), що перевищує невідповідність аналізованого продукту на 20 %.

Ким визначається рівень конкурентоспроможності банківсь-ких продуктів і послуг на ринку?

Завдання 18. У таблиці наведені дані про функціональні показ-ники конкурентоспроможності продуктів двох комерційних бан-ків. Оцінюється «продукт» АКБ «1». Виходячи з припущення, що зростання показника gt відповідає поліпшенню і-того параметру оцінюваного продукту, зробити розрахунок (зіставлення) за функ-ціональними показниками конкурентоспроможності. Зробити ви-сновки, орієнтуючись на отримані результати зіставлення, щодо кожного функціонального показника аналізованого продукту.

Таблиця Функціональні показники конкурентоспроможності продуктів

 

№        Функціональні показники    АКБ «1»         АКБ «2»         Зістав-лення

 

           

            «продукт»       «продукт»      

 

           

            №        аі         ВФ.6   йіб      

 

1.         Якість 0,60     60        0,50     50       

2.         Унікальність  0,05     5          0,01     1         

3.         Зручність у використанні     0,02     2          0,05     5         

4.         Складність обслуговування 0,01     1          0,07     7         

5.         Рівень обслуговування         0,02     2          0,04     4         

6.         Розміщення банку     0,20     20        0,10     10       

7.         Система   контролю   прове-дення операцій        0,02     2          0,10     10       

8.         Система автоматизації об-слуговування   0,08     8          0,13     13       

Разом: 1,00     100 %  1,00     100 %  —

Використовуючи значення вагомості і-го показника — а, для аналізованого продукту і продукту конкурента, розрахувати гру-повий індекс Іфж за цими показниками для обох банків.

Завдання 19. У таблиці наведені дані про порівняльні показни-ки конкурентоспроможності продуктів двох банків. Оцінюється «продукт» АКБ «1». Виходячи з припущення, що зростання показ-ника gt відповідає поліпшенню і-того параметра оцінюваного про-дукту, зробити розрахунок (зіставлення) за порівняльними показ-никами конкурентоспроможності. Зробити висновки, орієн-туючись на отримані результати зіставлення, про кожен порівняль-ний показник аналізованого продукту.

Таблиця

Порівняльні показники конкурентоспроможності продуктів

 

№        Порівняльні показники        АКБ «1»         АКБ «2»         Зіставлення

 

           

            «продукт»       «продукт»      

 

           

            gni        аі         gni 6     йіб      

 

1.         Стиль 0,01     1          0,02     2         

2.         Престиж         0,50     50        0,28     28       

3.         Пряма доставка         0,30     30        0,20     20       

4.         Торгові представники          0,02     2          0,10     10       

5.         Підприємства-клієнти          0,04     4          0,02     2         

6.         Партнери       0,06     6          0,20     20       

7.         Реклама          0,03     3          0,10     10       

8.         Стимули для клієнтів           0,01     1          0,02     2         

9.         Швидкість проведення операцій    0,02     2          0,02     2         

10.       Нагадування про про-

дукт у ЗМІ      0,01     1          0,04     4         

Разом: 1,00     100 %  1,00     100 %  —

Використовуючи значення вагомості і-го показника — а, для аналізованого продукту і продукту конкурента, розрахувати гру-повий індекс Іс.п. за цими показниками для обох банків.

Завдання 20. У таблиці наведені дані про економічні показни-ки конкурентоспроможності продуктів двох банків. Оцінюється «продукт» АКБ «1». Виходячи з припущення, що зростання по-казника с, відповідає погіршенню 1-го параметра оцінюваного продукту і поліпшенню параметрів 2, 3, 4, 5, зробити розрахунок (зіставлення) за економічними показниками конкурентоспромож-ності. Зробити висновки, орієнтуючись на отримані результати зіставлення, про кожен економічний показник аналізованого продукту.

Таблиця

Економічні показники конкурентоспроможності продуктів

 

№        Економічні показники          АКБ «1»         АКБ «2»         Зістав-лення

 

           

            «продукт»       «продукт»      

 

           

            Сі        аі         сіб       аі6      

 

1.         Ціна продажів           0,55     55        0,40     40       

2.         Відсоток знижки з ціни        0,11     11        0,06     6         

3.         Пільгова знижка        0,13     13        0,04     4         

4.         Форми і терміни платежу    0,20     20        0,30     30       

5.         Програми лояльності           0,01     1          0,20     20       

Разом: 1,00     100 %  1,00     100 %  —

Використовуючи значення вагомості і-го показника — а, для аналізованого продукту і продукту конкурента, розрахувати гру-повий індекс /е.„. за цими показниками для обох банків.

Завдання 21. Відомо, що при розстрочці платежу продавець кредитує покупця, що збільшує ціну товару. Найпростіша фор-мула, за якою розраховується розмір зміни ціни, має вигляд:

К = 0,00083 • С ■ [2 \аі • U )\ %,

де С — середній банківський відсоток при кредитуванні; а, — розмір відповідного платежу; tt — термін між внесенням авансу й одержанням замовлен-

ня (чи між одержанням замовлення і часом сплати внес-

ку по розстрочці); і — номера частин авансу чи внеску по розстрочці.

Ha підставі вказаної вище інформації розрахувати розмір зме-ншуваного виправлення ціни при середньому банківському від-сотку — 12 %, для такої ситуації:

^> за контрактом устаткування поставляється через 36 місяців після підписання контракту, авансові платежі вносяться: перший раз — 20 % вартості замовлення під час підписання; другий раз — 25 % 12 місяців потому і третій раз — 30 % через 24 місяця після підписання.

Завдання 22. Відомо, що при розстрочці платежу продавець кредитує покупця, що збільшує ціну товару. Найпростіша фор-мула, за якою розраховується розмір зміни ціни, має вигляд:

К = 0,00083 • С ■ Е (fli ■ tj )\ %,

де С — середній банківський відсоток при кредитуванні; а, — розмір відповідного платежу; ti — термін між внесенням авансу й одержанням замовлення

(чи між одержанням замовлення і часом сплати внес-

ку no розстрочцї); і — номера частин авансу чи внеску по розстрочці.

На підставі зазначеної вище інформації розрахувати розмір зменшуваного виправлення ціни при середньому банківському відсотку — 8 %, для такої ситуації:

^> при покупці комп'ютера в розстрочку на 12 місяців платежі вносяться: перший раз — 20 % вартості покупки під час підпи-сання кредитної угоди; друг раз — 22 % 5 місяців потому, третій раз — 28 % 7 місяців потому, четвертий раз — 30 % через 11 мі-сяців після підписання угоди.

Завдання 23. Відомо, що при розстрочці платежу продавець кредитує покупця, що збільшує ціну товару. Найпростіша фор-мула, за якою розраховується розмір зміни ціни, має вигляд:

К = 0,00083 • С • І2Даг- • ti )J %,

де С — середній банківський відсоток при кредитуванні; а, — розмір відповідного платежу; tt — термін між внесенням авансу й одержанням замовлення

(чи між одержанням замовлення і часом сплати внес-

ку no розстрочцї); і — номера частин авансу чи внеску по розстрочці.

Ha підставі вказаної вище інформації розрахувати розмір зме-ншуваного виправлення ціни при середньому банківському від-сотку — 15 %, для такої ситуації:

^> при покупці комп'ютера в розстрочку на 9 місяців платежі вносяться: перший раз — 30 % вартості покупки під час підпи-сання кредитної угоди; наступні 6 місяців по 10 %; потім 2 місяці по 4 %; потім 1 місяць (останній) — 2 %.

Завдання 24. Заповнити таблицю відсутніми даними і розра-хувати фактичну прибутковість окремих продуктових груп у порт-фелі комерційного банку, якщо відомо, що:

\ витрати на заробітну плату для продуктових груп А і В од-накові;

\ орендна плата між трьома продуктовими групами розподі-ляється однаково;

\ витрати на рекламу для продуктової групи A — 35 %, для продуктової групи В — 45 %, для продуктової групи С — 20 %;

\ страхові внески розподіляються між продуктовими групами А і С у співвідношенні А/С = 1/4;

\ витрати на виплату відсотків для продуктової групи A — 15 %, для продуктової групи В — 35 %, для продуктової групи С — 50 %.

 

Показники     Разом  Продукт A      Продукт В      Продукт С

1. Чистий збут           6 000 000        2 000 000        3 000 000       

2. Вартість проданих продуктів      800 000                      420 000           195 000

3. Валовий прибуток            5 200 000                              

4. Витрати на збут і маркетинг       567 700           127 700                      255 000

4.1. Заробітна плата  550 000                      100 000          

4.2. Оренда    95 430                       

4.3. Витрати на рекламу      170 000                                 

4.4. Експедиції           10 350 4 560               3 230

4.5. Страхові внески 8 600               3 800  

4.6. Витрати на виплату відсотків  2 200                         

5. Чистий прибуток до сплати по-датків   4 632 300                              

6. Рентабельність      77,2                           

Завдання 25. Очікувана норма прибутку від інвестицій у тран-сформацію продуктового портфеля банку складає 12 %. Чи буде реалізований інвестиційний проект при ставці відсотка — 3 %,

8 %, 13 %?

Завдання 26. Припустимо, Ви — голова правління банку. Ви прийняли рішення про надання кредиту деякій фірмі з розрахун-ку 70 % річних (річна норма відсотка). Вас обвинувачують у лих-варських ставках відсотка. Чи дійсно це так, якщо темпи інфляції в країні — 120 % на рік?

Завдання 27. Очікувана норма прибутку від інвестицій — 7 %, ринкова ставка відсотка — 12 %, щорічний темп інфляції — 7 %. Чи буде реалізований цей інвестиційний проект?

Завдання 28. Якщо номінальна процентна ставка складає 10 %, а темп інфляції визначений у 4 % на рік, чому дорівнює реальна процентна ставка?

Завдання 29. Співробітникам кредитного відділу необхідно прийняти рішення про участь у будівництві моста, що слу-житиме 200 років і приноситиме щорічний прибуток у розмірі 10 %. За умови якої процентної ставки буде прийняте таке рі-шення?

Завдання 30. Ставка відсотка зросла з 8 % до 10 %. Власник безстрокового цінного паперу, що приносить йому річний до-хід у 100 грн, постійно буде мати дохід чи втрати? Який (які) саме?

Завдання 31. Визначити коефіцієнт перехресної еластичності попиту, якщо ціна продукту А підвищилася з 56 грн до 64 грн, а обсяг попиту на продукт В скоротився з 125 одиниць до 100 оди-ниць. Який практичний зміст для відділу маркетингу має отрима-ний результат?

Завдання 32. У таблиці наведені дані про різні продукти. На підставі наведених даних визначити, який тип еластичності мож-

на встановити для продуктів банку на відповідному ринку. Ви-значити коефіцієнти еластичності. Пояснити практичний зміст отриманих результатів.

 

Ринки Ціна, грн        Обсяг попиту, тис. од.

 

            МинулаРі       Нова Рг          Минулий Q\  Новий 2г

Ринок A         10        16        15 000 10 000

Ринок В          20        800      600      1 800

Завдання 33. Функція попиту на продуктХмає вигляд:

Qx = 14 - Рх + 0,4РУ.

Ціна продукту X — 8 грн, ціна продукту Y — 10 грн. Визна-чити коефіцієнт прямої і перехресної еластичності попиту на продукт X.