Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання до розділу 6 : Банківський маркетинг підручник : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання до розділу 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 

магниевый скраб beletage

1.         Порядок державної реєстрації та ліцензування банків.

2.         Операції, які банк здійснює на підставі банківської лі-цензії.

3.         Операції, які банк здійснює за умови отримання письмо-вого дозволу Національного банку України.

4.         Порядок надання банкам письмового дозволу на здійс-нення операцій.

5.         Призначення угоди про консорціумне кредитування.

6.         Угоди, що здійснюються з пов’язаними з банком осо-бами.

7.         Сутність банківського продукту, банківської послуги і банківської операції.

8.         Класифікація банківських продуктів і послуг.

9.         Сутність продуктової політики комерційного банку.

 

10.       Етапи розробки і впровадження нових банківських про-дуктів і послуг.

11.       Методи формування продуктової політики комерційного банку.

12.       Особливості продуктової політики банку в розрізі фізич-них осіб.

13.       Продуктовий ряд банків для підприємств середнього та малого бізнесу.

14.       Продуктова політика банків у розрізі корпоративних клі-єнтів.

15.       Інвестиційний бізнес комерційних банків.

16.       Інн’ваційний п’тенціал комерційного банку.

17.       Субєкти та обєкти управління інноваційним потенціа-лом комерційного банку.

18.       Концептуальна схема процесу управління інноваційним потенціалом комерційного банку.

19.       Ціль, завдання, функції, механізми управління інновацій-ним потенціалом банку.

20.       Концепція управління інноваційним потенціалом комер-ційного банку.

21.       Взаємозв’язок елементів управління інноваційним потен-ціалом комерційного банку.

22.       Модель діагностики інноваційного потенціалу комерцій-ного банку.

23.       Модель визначення привабливості цільового ринку на основі інтегрованого показника рівня інноваційного по-тенціалу комерційного банку.

24.       Організаційний механізм управління інноваційним поте-нціалом комерційного банку.