Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

1.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Які види звітності має підприємство: за видами; за термінами складання; за напрямками подання;за органами, які її розроб-люють та затверджують?

2.         3 якою метою складається звітність: фінансова; статистична; податкова?

3.         Що є джерелом інформації для формування показників звітнос-ті: фінансової; податкової; статистичної?

4.         Які нормативні документи регламентують склад фінансової зві-тності та порядок формування її показників?

5.         Назвіть компоненти повного комплекту фінансових звітів.

6.         Пояснити сутність та значення незалежного аудиту.

7.         Визначити роль незалежного аудиту в частині підтвердження фінансової звітності.

8.         Розкрийте зміст тристоронніх відносин.

9.         Дайте визначення аудиту.

10.       Назвіть основні ознаки аудиту.

11.       В чому полягає відповідальність аудиторів?

12.       Які види аудиторських послуг передбачені чинним законодав-ством України, міжнародними стандартами аудиту?

13.       В чому полягає мета та завдання аудиту?

14.       Яка інформація є суттєвою?

15.       Які фактори відносять до причин виникнення неточностей в фі-нансовій звітності?

16.       Що собою являють Міжнародні стандарти аудиту та супутніх послуг (МСА), в чому полягає їх мета та основні принципи?

17.       Назвіть складові елементи Кодексу професійної етики аудиторів і бухгалтерів, його мету та призначення.

18.       Розкрийте зміст поняття "професійна компетенція" та поясність використання послуг інших спеціалістів.

19.       В чому полягають і яким чином регулюються права, обов'язки та відповідальність аудиторів?

20.       Надайте визначення поняттю "впевненість" та розкрийте його зміст.

21.       Яку впевненість може надати аудитор користувачу?

22.       В чому полягає відмінність поняття „Обґрунтована впевненість” від поняття „Обмежена впевненість”?

23.       Назвіть компоненти завдання з надання впевненості.

24.       Назвіть основні групи користувачів фінансових звітів та їх мож-ливі інформаційні потреби.

25.       Що може бути предметом завдання з надання впевненості?

26.       Які можуть бути критерії завдання з надання впевненості?

27.       В чому полягає сутність завдання з огляду фінансової інформа-ції?

28.       В чому полягає сутність завдання з виконання узгоджених про-цедур?

29.       В чому полягає сутність завдання з підготовки фінансової інфо-рмації?

30.       В чому полягає сутність інших аудиторських послуг?

31.       Яка відмінність внутрішнього аудиту від зовнішнього?

32.       Які основні завдання внутрішнього аудиту?

33.       Які існують види зовнішнього аудиту?

34.       Назвіть основні випадки проведення обов ’язкового аудиту.