Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

1.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Завдання 1.1

Для кожної ситуації, що наведена нижче, визначити, чи будуть ви-никати тристоронні відносини та пояснити зв’язки, що відповідають за права та обов’язки сторін.

A)        перевірка відділом аудиту податкової адміністрації правильнос-

ті складання податкової звітності (декларації з податку на прибуток та

декларації з податку на додану вартість) промислового підприємства;

Б) перевірка аудиторською фірмою правильності складання подат-кової звітності (декларації з податку на прибуток та декларації з подат-ку на додану вартість) промислового підприємства;

B)        перевірка відділом внутрішнього аудиту достовірності фінансо-

вої звітності дочірнього підприємства;

Г) перевірка аудиторською фірмою достовірності фінансової звіт-ності дочірнього підприємства;

Д) перевірка аудиторською фірмою фінансової звітності підприєм-ства перед її затвердженням на загальних зборах акціонерів.

Завдання 1.2

Пояснити, до якого виду слід відносити такі роботи:

1)         аналіз фінансового стану підприємства;

2)         складання бізнес-плану;

3)         консультації з питань оподаткування;

4)         консультації з питань бухгалтерського обліку та його автоматизації;

5)         висловлення аудиторської думки щодо достовірності складено-го передавального балансу в процесі приватизації;

6)         висловлення аудиторської думки щодо достовірності складеної річної фінансової звітності;

7)         висловлення аудиторської думки щодо достовірності прогноз-них фінансових показників;

8)         складання фінансової звітності підприємства у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності;

9)         висловлення аудиторської думки стосовно повноти сплати ста-тутного фонду підприємства;

10)       перевірка цільового використання кредитних коштів.

Результати оформити до таблиці наступного вигляду:

Таблиця 1.1 - Класифікація робіт, які виконуе аудитоі

Вид робіт       Завдання з надання впевненості (ЗНВ)     Супутні

аудиту</