Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.6 Кросворди : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

8.6 Кросворди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Кросворд № 1 По горизонталі:

1 - якщо встановлено факт незгоди з порядком формування значення показників чи повнотою розкриття інформації у фінансовій звітності,

який носять суттєвий характер, аудитор надає    висновок;

3 - аудиторська         - це матеріали підготовлені аудитором або оде-

ржані ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки;

6          - вид аудиторської документації за формою подання;

7          - вид аудиторської документації за ступенем стандартизації;

8          - вид аудиторської документації за технікою складання;

9          - вид аудиторської документації за характером інформації;

По вертикалі:

2 - вид аудиторської документації за призначенням;

4          - як називається зміна структури безумовно-позитивного висновку?

5          - на скільки категорій поділяються аудиторські висновки, залежно від змісту висловленого судження у них?

10 - вид аудиторської документації за призначенням.

 

            2                                                        

1                                                         5                      10       

                                  

           

           

           

1 3                              4                                            

           

                                                                      

           

           

           

           

           

            1   9                

           

           

                                  

6 1                   1   8   1                       1        1

                                                          

 

            Ч                                            

 

                                                                                 

Кросворд № 2 По вертикалі:

1. Робоча ... аудиторів - це записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, зроблені в резуль-таті проведення аудиту. По горизонталі:

1.         Як називається висновок, який містить додаткові пояснення, проте в ньому обмеження не вносяться?

2.         Документальне оформлення аудиту складається із двох видів доку-ментації (один з них)?

3.         Які відомості має містити робоча документація про кожного з

об'єкта перевірки (один з них)?

4.         Аудиторський висновок про ... звітність.

5.         Документальне оформлення аудиту складається із двох видів доку-ментації (один з них)?

6.         Один з видів аудиторських висновків?

7.         ... аудиторський висновок - це висновок, додаток до стандартних ро-зділів якого містить коментарії та відомості з різних питань.

8.         Який розділ містить дані про склад звітності, яка перевірялась, дату, на яку була складена інформація?

9.         В який розділ, де записують. Що аудиторська перевірка проводилася незалежними аудиторами, вказують назву аудиторської фірми?

 

10.       Авторський висновок для відкритих акціонерних товариств та під-приємств-емітентів... .

11.       Авторський висновок для відкритих акціонерних товариств та під-приємств - ... облігацій.

12.       Які види змін аудиторського висновку є : з ... (один з них)?

 

                                   1         

                                   2                     

            3                                                        

4                                                                               

            5                                            

                                   6

            7                                            

                        8         

                       

                        9

            10                                                      

                                   11       

12                                                                              

Кросворд № 3

            2         

                                  

            3                                                                                                                              

                                  

                                                                                 

            7                      5                                                         1                                

                                                                      

                       

                                                                                             

 

            9                                                                                                                                          

 

                                                                                             

 

                                                                                 

                                   8                                                                                           

6                                                                                                                              

                                                                      

           

 

                                   4                                            

По горизонталі:

1. Заздалегідь визначена послідовність виконання певної роботи.

3.         Матеріали, підготовлені аудитором або одержані ним у зв’язку з проведенням аудиторської перевірки.

4.         Скільки років становить мінімальний період зберігання робочої до-ісументації з конкретної аудиторської перевірки або іншого завдання.

5.         Внутрішній підсумковий документ, складання якого, як правило, пе-редує складанню аудиторського висновку.

6.         Документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та перед-бачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансо-вої звітності.

8.         …о повинен мати кожний висновок.

9.         - це всі аудиторські висновки, про фінансову звітність, структура

яких відрізняється від структури безумовно-позитивного висновку. По вертикалі:

1.         3 якою обов’язковою процедурою пов’язана організація будь-якого виду діяльності.

2.         Процес, який визначається і на який впливають особи, наділені пов-новаженнями управління та найвищого управління.

7. Що повинен мати аудиторський висновок, щоб чітко вказувати що це висновок незалежного аудитора.