Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.6 Кросворди : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

6.6 Кросворди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Кросворд № 1

            3                                                                                                                                          

2                                                                                                                                                                  

                                               4         

1                                 9                      10                                                      

                                                                                                         

                       

                       

                                              

                                                                                                                     

                       

            8                                                                     5                     

                       

                                                                                                         

                       

           

                                   6                                

                       

            7                                                                                                                              

                       

                                                                                 

                                              

                       

                       

                       

                       

                       

                                              

                       

                                              

По горизонталі:

1          - як називаються операції в системі бухгалтерського обліку, які від-буваються досить часто?

2          - процедура перевірки арифметичної точності документів чи записів; 5 - скільки виділяють факторів, які впливають на процес оцінки зібра-них аудиторських доказів?

 

7          - процедура отримання доказів, під час якої перевіряється інформа-ція, що надійшла як пояснення від управлінського персоналу чи існу-ючих умов безпосередньо від третіх сторін;

8          - процедура отримання доказів, під час якої проводиться звернення за інформацією як фінансовою, так і не фінансовою, до обізнаних осіб як суб'єктів господарювання або поза його межами;

По вертикалі:

3          - як називаються операції в системі бухгалтерського обліку, які від-

буваються вперше або нещодавно?

6 - за допомогою чого аудитор може оцінити достовірність отриманих аудиторських доказів?

9          - критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

10        - на скільки видів можна поділити усі операції в системі бухгалтер-

ського обліку з метою обґрунтування стратегії аудиту?

Кросворд № 2 По вертикалі:

Як називається перевірка, яка базується на процедурі зіставлення декі-лькох екземплярів одного і того ж документа і записів по них в обліко-вих регістрах По горизонталі:

1.         Свідчення, які констатують будь-який факт і є незаперечними.

2.         Як називаються докази (за характером їх отримання), одержані без-посередньо від клієнта?

3.         Метод вивчення фактів діяльності, при якому аудитор активно впли-ває на них шляхом створення спеціальних умов, необхідних для вияв-лення відповідних об'єктивних даних.

4.         Процес уявного відволікання від неіснуючих властивостей, ознак досліджуваного документа і одночасного виділення однієї або декіль-кох сторін цього об'єкта.

5.         Докази, які мають цінність для вирішення поставленої проблеми.

6.         ... операції встановлюються відповідно до поставленої мети підпри-ємства за умови додержання законності.

7.         ... аудиторських доказів означає, що докази більш достовірні, якщо вони відповідають моменту здійснення фактів.

8.         Процедура перевірки фактичної наявності господарських засобів і їх відповідності даним бухгалтерського обліку.

9.         Докази, які отримані від клієнта і підтверджені зовнішніми джере-лами.

10.       Операція є     , якщо її зміст не суперечить діючому законодавству

та нормативним документам.

            1                                                                                                                              

                        2                     

                                                                                 

           

           

                       

           

           

           

           

           

                       

            3                     

                                                                                                         

                       

           

                       

           

           

           

           

           

           

           

           

            4                                 

                                                                                                         

           

           

           

                       

           

           

           

           

           

           

           

           

 

                       

                                                                                                         

 

           

            5         

           

           

           

           

           

           

           

           

 

            6                                

                                                                                             

                       

           

           

                       

           

           

           

           

           

           

           

            7                                            

                                                                                             

           

           

           

           

                       

           

           

           

           

           

           

           

            8                                            

                                                                                             

                       

           

           

           

                       

           

           

           

           

           

           

           

            9                                                                    

                                                          

           

           

           

           

           

           

                       

           

           

           

           

10                                                                             

                       

 

           

           

           

           

           

           

                       

                                                                                 

           

Кросворд № 3 По горизонталі:

2.         Критерій оцінки якості аудиторських доказів.

3.         Докази, що мають цінність для вирішення поставленої проблеми.

 

6.         Кількість категорій тверджень аудиторських доказів.

7.         Назва тестів впровадження процедур контролю.

8.         Тип аудиторських процедур, що охоплює нагляд за процесом або процедурою, що виконується іншою особою.

9.         За допомогою чого можна виявити фактичну наявність матеріальних цінностей.

По вертикалі:

1. Критерій оцінки кількості аудиторських доказів.

4.         Принцип, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущень, що його діяльність триватиме й далі.

5.         Часова ознака показників звіту про фінансові результати

 

10.       Процес звернення за інформацією до обізнаних осіб як суб’єкта го-сподарювання або поза його межами.

11.       Чиї висновки можуть міститися в іншій інформації аудиторських доказів?

51

2\    1

 

41

 

8-

 

 

 

1       7

 

1-

 

3—

6

9—

Кросворд № 4 По горизонталі:

1.         Сукупність інформації, яку використовує аудитор для формування висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка.

2.         Критерій оцінки кількості аудиторських доказів.

7. Спосіб виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей.

9.         Процес отримання інформації щодо пояснень управлінського персо-

налу чи існуючих умов безпосередньо від третіх сторін.

10.       Який аналіз використовується для визначення якості сировини.

По вертикалі:

3.         Критерій оцінки якості аудиторських доказів.

4.         Докази, які мають цінність для вирішення поставленої проблеми.

5.         Аудиторські докази, отримані із внутрішніх дже…ел, достовірніші, якщо відповідні процедури внутрішнього контролю є      .

6.         Достатність та відповідність аудиторських доказів є … .

8. Процес звернений за інформацією як фінансовою, так і не фінансо-вою, до обізнаних осіб як суб’єкта господарювання або поза його ме-жами.