6.5 Теми рефератів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Шляхи забезпечення якості доказів в аудиті.

2.         Зарубіжний досвід застосування аудиторських процедур.

3.         Обґрунтування співвідношення між обсягом тестів контролю та процедур по суті при проведенні системного аудиту.

4.         Застосування аналітичних процедур в процесі планування ауди-ту.

5.         Процеду’и по суті: переваги та недоліки застосування.

6.         Взаємозвязок аудиторських процедур отримання доказів та ві-дповідних тверджень у фінансових звітах.

7.         Застосування інвентаризації як прийом отримання доказів в процесі аудиту.