5.7 Цікаві факти до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Принципами планування в аудиті є:

-          оптимальна програма перевірки не може бути сформована на по-чатку перевірки (постійно узгоджується по мірі надходження релеван-тної інформації);

-          структура програми може і має бути сформована на початковому етапі під час ознайомлення з бізнесом клієнта;

-          для забезпечення оптимальності програму мають коригувати ко-жного разу, коли змінюються оцінки ризиків;

-          досягнення оптимальності визначається з урахуванням витрат на отримання інформації в умовах невизначеності та ризику.

2.         В структурі бюджету витрат часу аудитора на розробку, скла-

дання, затвердження та узагальнення результатів планування аудитор-

ської діяльності та конкретної аудиторської перевірки витрачається від

2 до 10% загального часу.