5.5 Теми рефератів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Планування в аудиті: основні концептуальні підходи.

2.         Потреби та перспективи застосування меморандуму поперед-нього планування.

3.         Методи та прийоми планування аудиторської діяльності.

4.         Методи та прийоми планування аудиторської перевірки.

5.         Порівняння вітчизняного та зарубіжного досвіду планування в аудиті.

6.         Вплив стратегії аудиту на якість, повноту та своєчасність ауди-торських висновків.

7.         Модифікація плану та програми аудиту в процесі перевірки.

8.         Вплив оцінки тверджень у фінансових звітах на програму ауди-торської перевірки.