Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

5.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Щотакеплан?

2.         Чим обумовлена необхідність планування господарської діяль-ності?

3.         Які види планів вам відомі?

4.         Чим можуть визначатись напрямки планування роботи аудитор-ської фірми?

5.         3 якою метою здійснюється планування аудиторської перевір-ки?

6.         Якими нормативно документами визначаються основні вимоги до організації процесу планування в аудиті?

7.         Які етапи аудиту виступають об’єктами планування?

8.         Що означає планування аудиту?

9.         В чому полягає сутність попереднього планування аудиту?

10.       Чим відрізняється мета планування аудиторської діяльності від планування конкретної аудиторської перевірки?

11.       Порівняйте очікуваний результат планування аудиторської дія-льності та планування конкретної аудиторської перевірки.

12.       Поясність взаємозв’язок етапів планування в процесі проведен-ня аудиторської перевірки.

13.       Для чого необхідно проводити попереднє планування аудитор-ської перевірки?

14.       Яка інформація використовується в процесі попереднього пла-нування аудиторської перевірки?

15.       Які процедури є найбільш поширеними під час проведення по-переднього планування?

16.       Розкрийте зміст меморандуму попереднього планування.

17.       Ким визначається форма і зміст підсумкових документів з попе-реднього планування аудиторської перевірки?

18.       Назвіть орієнтовну структуру меморандуму попереднього пла-нування.

19.       Що визначає загальна стратегія аудиту?

20.       Виконання яких дій передбачає процес розробки загальної стра-тегії аудиту?

21.       Проаналізуйте взаємозв’язок оцінки ризику суттєвих викрив-лень та процесу планування перевірки.

22.       Розкрийте зміст документу „стратегії аудиту”.

23.       Назвіть основні елементи плану аудиту.

24.       Чи може план аудиторської перевірки бути складений в усній формі? Відповідь обґрунтуйте.

25.       В яких випадках може відбуватись зміни або корективи у плані аудиту?

26.       Що являє собою документ під назвою «бюджет витрат часу»?

27.       Дайте визначення терміну «програма аудиту».

28.       Що може виступати у якості інформаційної бази програми ау-диту?

29.       Чи можуть застосовуватися універсальні програми аудиторської перевірки?

30.       Які обставини має врахувати аудитор під час підготовки про-грами по конкретному договору?

31.       Від чого залежить комплекс аудиторських процедур, які плану-ються для перевірки?

32.       Які цикли господарських операцій прийнято застосовувати в практиці аудиту?

33.       В якій формі може бути представлена програма аудиту?