Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3 Практичні ситуації Завдання 5.1 : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

5.3 Практичні ситуації Завдання 5.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Порівняйте два основні напрями планування: планування аудитор-ської діяльності та планування аудиторської перевірки, застосовуючи таблицю5.1.

Табдиця 5.1 - Порівняння основних напрямів пданування в аудиті

Критерій        Аудиторська діяльність        Аудиторська перевірка

Мета              

Завдання                   

Об'єкти                     

Застосовувані ме-тоди, прийоми та процедури              

Рівень деталізації                 

Кінцевий резуль-тат           

Завдання 5.2

Скласти порівняльну таблицю для оцінки меморандуму, стратегії, плану та програми аудиту, користуючись таблицею 5.1.

Таблиця 5.2 - Порівняльний аналіз та оцінка меморандуму, страте-

гії, плану та програми перевірки    

Характеристики        Меморандум  Стратегія        План   Програма

Мета                                     

Завдання                                          

Об'єкти                                             

Застосовувані методи, прийоми та процедури                                       

Рівень деталізації                                         

Кінцевий резуль-тат                                   

Завдання 5.3

Визначте взаємозв'язок етапів планування в процесі проведення аудиторської перевірки та їх документальних наслідків. Відповідь об-ґрунтуйте, використовуючи таблицю 5.3.

Таблиця 5.3 - Взаємозв'язок етапів планування та їх документаль-

не забезпечення

Етап планування      Документальне забез-печення        Обґрунтування

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Завдання 5.4

ТОВ „Аудиторська фірма „Статус” вперше прийняла пропозицію щодо проведення аудиту фінансової звітності BAT „Зернопром”.

Акціонерне товариство було засновано десять років тому і займа-ється наданням послуг зберігання та переробки зерна різних культур. Крім того, підприєм