Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

4.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Положення яких нормативно-правові актів необхідно врахову-вати в процесі укладання договору на проведення аудиту?

2.         Розкрийте зміст завдань переддоговірного етапу.

3.         Поясніть важливість етапу укладання договору в аудиторській діяльності.

4.         Розкрийте зміст підготовчого етапу в аудиті.

5.         В чому полягає зміст етапу проведення процедур одержання доказів?

6.         Дайте характеристику етапу здійснення заключних процедур.

7.         В якій формі можуть проводитися переговори 3 клієнтом?

8.         Назвіть особливості укладання договору на аудит в порівнянні з практикою укладання інших господарських договорів.

9.         Які форми може мати процес вибору замовником аудиторської фірми?

10.       3 якою метою необхідно складати «переддоговірний лист» в аудиті?

11.       Яку інформацію має містити переддоговірний лист?

12.       В чому полягає відмінність переддоговірного етапу при укла-данні договору вперше та повторно?

13.       Розкрийте зміст дій аудитора при прийнятті рішення про мож-ливість укладання договору.

14.       Що Кодекс етики відносить до загроз власного інтересу?

15.       Які фактори становлять загрозу власної оцінки?

16.       В чому полягає сутність загрози захисту?

17.       Розкрийте зміст загрози особистих стосунків.

18.       Які фактори становлять загрозу тиску?

19.       Які групи застережних заходів для зниження етичних загроз вам відомі?

20.       Які застережні заходи існують щодо конкретної аудиторської перевірки?

21.       За яких обставин клієнт може прийняти рішення про зміну ау-дитора?

22.       Від чого залежить рівень розкриття інформації щодо клієнта при спілкуванні попереднього та майбутнього аудиторів?

23.       Що собою являють попередні знання про бізнес клієнта?

24.       Що може виступити в якості інформаційного джерела для ау-дитора при отриманні розуміння галузі та бізнесу клієнта?

25.       Для чого необхідні попередні знання про особливості функціо-нування підприємства при укладанні договору на проведення аудиту?

26.       Які застережні заходи на переддоговірному етапі може здійс-нювати аудитор для зниження (усунення) до прийнятного рівня іден-тифікованих загроз?

27.       Яким міжнародним стандартом аудиту визначається порядок узгодження завдань з аудиту?

28.       Що прийнято зазначати в листі-зобов’язанні?

29.       Які форми переговорного процесу при укладанні договору на проведення аудиту вам відомі?

30.       В чому полягають сутність, переваги та недоліки м’якого під-ходу до переговорного процесу?

31.       В чому полягають сутність, переваги та недоліки жорсткого пі-дходу до переговорного процесу?

32.       В чому полягають сутність, переваги та недоліки компромісно-го підходу до переговорного процесу?

33.       Вимоги яких нормативно-правових актів слід враховувати при

укладанні договору на проведення аудиту?

34.       Назвіть обов’язкові елементи договору на проведення аудиту.

35.       Перелічіть основні типи договорів, які можуть бути укладені аудиторськими фірмами.

36.       Розкрийте зміст основних елементів договору на проведення аудиту.