4.1 Основні терміни та поняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Переддоговірний лист - це офіційне звернення майбутнього замо-вника до аудитора (аудиторської фірми).

Лист-зобов'язання - документує і підтверджує прийняття призна-чення аудитором, мети та обсягу аудиторської перевірки, ступінь від-повідальності аудитора перед замовником і форму будь-яких звітів та висновків.

Договір - це документ, в якому визначені гарантовані умови між сторонами договору, на підставі зафіксованих в договорі умов спірні відносини можуть розглядатися господарським судом.