Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4 Контрольні запитання : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

3.4 Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Які ризики притаманні аудиторській діяльності?

2.         Що визначає існування підприємницького ризику в аудиті?

3.         Чим обумовлене існування аудиторського ризику?

4.         В чому полягає зміст професійного ризику?

5.         Які документи регламентують процедуру визначення аудиторсько-го ризику?

6.         Дайте визначення терміну «аудиторський ризик»?

7.         Чи може значення аудиторського ризику дорівнювати 0%?

8.         Що означає, що аудиторський ризик дорівнює 100%?

9.         Розкрийте зміст того, що аудиторська фірма визначає для себе зна-чення аудиторського ризику на рівні 3%.

10.       Які підходи до вибору форм аудиторських перевірок вам відомі?

11.       Визначте основні мету, завдання, переваги та недоліки підтвер-джуючого аудиту.

12.       Визначте основні мету, завдання, переваги та недоліки системного аудшу.

13.       Визначте основні мету, завдання, переваги та недоліки ризиково-орієнтованої форми організації аудиту.

14.       В яких межах прийнято визначати загальний рівень аудиторського ризику?

15.       Що таке кумулятивний ефект виявлених викривлень у фінансових звітах? Наведіть приклад.

16.       Чи встановлюється на законодавчому рівні розмір аудиторського ризику?

17.       Розкрийте зміст поняття суттєвості в аудиті.

18.       Розкрийте взаємозв’язок між аудиторським ризиком та суттєвістю.

19.       Хто визначає рівень суттєвості в процесі складання фінансових звітів?

20.       3 якою метою встановлюється суттєвість в процесі складання фі-нансових звітів?

21.       Назвіть основні елементи та процедури щодо яких може визнача-тись суттєвість при складанні фінансових звітів.

22.       Що таке поріг суттєвості? Наведіть приклади.

23.       Хто визначає рівень суттєвості в процесі аудиту фінансових звітів?

24.       Чи може існувати взаємозв’язок між рівнем суттєвості, яке вико-ристовується при складанні фінансових звітів, з рівнем суттєвості, яке визначається в процесі аудиту?

25.       Які фактори впливають на ймовірність виявлення сутгєвих викривлень?

26.       Які можуть бути викривлення у фінансових звітах за своїм харак-тером?

27.       Назвіть основні об’єкти застосування суттєвості в процесі аудиту фінансових звітів.

28.       Назвіть приклади якісних викривлень.

29.       Які методики розрахунку суттєвості застосовують в аудиті?

30.       Що означає термін «помилка»?

31.       Чим помилка відрізняється від шахрайства?

32.       Класифікуйте помилки за характером.

33.       Який порядок виправлення помилок, що були зроблені у поточно-му звітному періоді?

34.       Який порядок виправлення помилок, які були зроблені у поперед-ніх звітних періодах?

35.       Що означає термін «шахрайство»?

36.       Перелічіть основні „індикатори”, які свідчать про існування ймові-рності викривлень у фінансових звітах внаслідок шахрайства.

37.       Які типи навмисних викривлень досліджуються в процесі аудитор-ської перевірки?

38.       Внаслідок яких дій може відбуватись фальсифікація фінансових звітів?

39.       В який спосіб може бути здійснене незаконне привласнення акти-вів?

40.       На кого покладено відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства?

41.       Назвіть дії аудитора у випадку встановлення викривлень, які є нас-лідком дій, що мають ознаки шахрайства.

42.       Перелічіть основні складові аудиторського ризику.

43.       Чи існує взаємозв’язок між складовими аудиторського ризику?

44.       3 якою метою аудитор визначає значення аудиторського ризику?

45.       Чи може змінюватись значення аудиторського ризику в залежності від обставин конкретної аудиторської перевірки?

46.       В чому полягає сутність ризику суттєвих викривлень?

47.       В чому полягає сутність властивого ризику? Які фактори вплива-ють на оцінку властивого ризику?

48.       В чому полягає сутність ризику невиявлення?

49.       3 якою метою аудитор проводить аналіз складових аудиторського ризику?

50.       Для чого аудитору необхідно проводити оцінку ризику невиявлення?

51.       Розкрийте зміст моделі Роя Доджа та Джона Робертсона для аналі-зу складових аудиторського ризику?