Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3 Практичні ситуації : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

3.3 Практичні ситуації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Завдання 3.1

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень

для одного терміну бути не може).

Таблиця 3.1 - Визначення до теми 3

№  1      Термін      | №-Л |                         Тлумачення                         | Л

1.         Аудиторсь-кий ризик                      це ризик того, що аудиторські процеду-ри по суті не виявлять викривлення за-лишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими окремо або разом з викривленнями залишків на ін-ших рахунках (або класів операцій)      A

2.         Властивий ризик                  за певних обставин фактори, які стосу-ються оцінки властивого ризику під час розробки загального плану аудиторської перевірки, можуть містити ризик суттє-вого викривлення у фінансових звітах унаслідок питань, пов'язаних з охоро-ною довкілля Б

3.         Ризик   кон-тролю                це ненавмисне викривлення в фінансо-вій звітності, включаючи пропуск суми або розкриття   В

4.         Ризик неви-явлення             це навмисні дії однієї особи або декіль-кох осіб серед управлінського та найви-щого управлінського персоналу, найма-них працівників або третьої сторони,           Г

№  1      Термін      | №-Л |                         Тлумачення                         |  Л

                                   при яких застосовується омана для отримання нечесної або незаконної пе-реваги  

5.         Екологіч-нийризик               це неточність у фінансовій інформації, яка виникла внаслідок помилки або ша-храйства   д

6.         Помилка                    це ризик того, що не можна буде своєча-сно запобігти можливим викривленням залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими окремо або разом з викривленнями залишків на ін-ших рахунках (або класів операцій), або їх не можна своєчасно виявити та випра-вити за допомогою систем бухгалтерсь-кого обліку та внутрішнього контролю           ж

7.         Викривлен-ня                       це ризик того, що аудитор висловить не-відповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію       3

8.         Шахрайст-во             це ризик викривлення залишку на раху-нку (або класу операці