Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

В. В. Рядська, Я. В. Петраков

АУДИТ

ПРАКТИКУМ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2009

 

УДК 657.6 (075.8) ББК 65.053я73 Р 98

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18–Г–47 від 20.01.2009)

Рецензенти:

Осадчий О. І. – доктор економічних наук, професор

Барановський О. І. – доктор економічних наук, професор

Рядська В.В., Петраков Я.В.

Р 98      Аудит: Практикум. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464 с.

ISBN 978-966-364-931-3

У посібнику наведено задачі, питання для самоконтролю, завдання для само-стійної роботи, тести для контролю якості засвоєння курсу “Аудит” для студентів на-прямів підготовки 6.030509 і 7.050106 “Облік і аудит”.

Завдання сформовано на базі положень Міжнародних стандартів аудиту, надан-ня впевненості та етики (у редакції 2007 року).

УДК 657.6 (075.8) ББК 65.053я73

ISBN 978-966-364-921-931-3         © Рядська В. В., Петраков Я. В. 2009.

© Центр учбової літератури, 2009.