Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.7 Цікаві факти до теми : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

2.7 Цікаві факти до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Наприкінці 17 століття в Шотландії було прийнято закон, який забороняв певним державним службовцям обіймати посаду міського аудитора. Тим самим вперше було введено в дію основний принцип незалежності аудиторів.

2.         В 1844 році в Англії прийнято пакет законів щодо компаній, який передбачає акціонерним товариствам проводити перевірку бухга-лтерських книг і рахунків із залученням незалежних бухгалтерів з по-дальшим звітом перед акціонерами.

3.         Юридично аудит розпочав свою історію в 1853 році із заснуван-ня Единбурзького інституту аудиторів в Шотландії.

4.         В США в 1887 році була утворена Асоціація аудиторів Америки, a у 1896 році в штаті Нью-Йорк аудиторська діяльність була регламен-тована законодавчо. Вже тоді, посаду аудитора міг займати лише дип-ломований бухгалтер, який склав іспит зі спеціальності в Нью-Йорку і отримав спеціальну ліцензію на право займатися аудиторською діяль-ністю. К 1908 року у складі Асоціації було вже 340 членів з 25 штатів.

5.         У середньовічній Англії аудит мав переважно державну форму -вона давно вже втратила актуальність в країні, але є надзвичайно роз-повсюдженою у Франції. За нею бухгалтер мав доводити, що він зібрав усі можливі доходи, що він не «розпорошив» та не витратив на себе кошти за винятком випадків, передбачених законодавством. Баланс доходів і видатків подавався королю його ревізором (аудитором).

6.         Посаду Генерального аудитора було впроваджено в 1866 році. Він був незалежним службовцем і підпорядковувався Палаті Общин. 3 того часу бере свій початок законодавчий контроль за бюджетною системою.

7.         Перша інструкція з адміністрування та загальних аудиторських процедур була розроблена Вільямом Адамсом в 1971 році (хоча розрі-знені вказівки по проведенню окремих процедур існували з 1946 року).

8.         В Росії посада аудитора з'явилася в армії. Вона була введена Пе-тром I, який у військовому статуті 1716 року та в табелі про ранги до військових чинів додав аудитора. Назву було запозичено в Польщі, де аудитором називали суддю, який брав участь в судовому розгляді.

Аудитори в армії займалися слуханням справ, пов'язаних з майно-вими спорами. В окремих випадках посада аудитора поєднувала обо-в'язки прокурора, секретаря та діло виробника.

Після введення в Росії військово-судової реформи 1867 року поса-ду було анульовано. Спроби створити інститут аудиту в Росії 1831 ро-ку (інститут присяжних бухгалтерів). 1909 року (інститут бухгалтерів), 1912 та 1928 років (інститут державних бухгалтерів-експертів) вияви-лися марними внаслідок відсутності механізмів дії цих органів фінан-сового контролю, а також юридичних гарантій та економічних поси-лань до аудиторської діяльності.

9. У Франції аналогічні аудиторам функції виконують комісари по рахунках. Вперше ця посада з’явилася в 1863 році, але сама професія була визнана лише за Великої індустріальної революції Законом від 27 липня 1867г.

В 1935 г. повноваження комісарів по рахунках були розширені. На них був покладений обов’язок доповідати Прокурору Республіки щодо усіх випадків правопорушень.

Після Другої світової війни у зв’язку з необхідністю стимулювання фінансового ринку та відновлення економіки було проведено реформу Комісаріату по рахунках, що було закріплено в Законі про комерційні товариства від 24 липня 1966 p..

В незалежну організацію Комісаріат було виділено Декретом від 12 серпня 1969 p., за яким було створено Національну Компанію Комі-сарів по рахунках під контролем Міністерства юстиції [24].