Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6 Кросворди : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

2.6 Кросворди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Кросворд № 1

4          5

3

8

7

5

9

2

По горизонталі:

1          - визначення професійної аудиторської діяльності пов'язана напряму

з поняттям     ;

3          - який аспект незалежності аудиторської професії включає обмежен-ня видів діяльності, обмеження суми винагороди від одного клієнта тощо?

4          - аудит проводиться на підставі     ;

 

6          - який етичний принцип зобов'язує аудитора не допускати упере-дженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові судження?

7          - право на отримання сертифіката мають фізичні особи, досвід робо-ти яких не менше.... років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, економіста, асистента аудитора;

9 - загальна кількість членів Аудиторської палати України становить

            осіб;

По вертикалі:

2          - сертифікат якої серії надає право проведення аудиту на підприємстві?

3          - який аспект незалежності аудиторської професії включає професій-но-етичні принципи, вимоги до змісту реклами, вимоги до назви фірми іт.д.?

5          -аудиторська діяльності може здійснюватись як аудиторською фір-

мою, так і...;

8 - який аспект незалежності аудиторської професії включає саморегу-лювання професії, договірну основу взаємовідносин і т. д.?

Кросворд № 2 По горизонталі:

1.         … - це один з видів підприємницької діяльності.

2.         Орган, який має повноваження проводити сертифікацію аудиторів в Україні.

 

4.         Щоб отримати право здійснювати аудиторську діяльність в Україні, аудиторська фірма повинна бути включена до ... суб’єктів аудиторської діяльності.

5.         В країнах, де користувачами аудиторських висновків є перш за все представники органів державної влади, аудиторська діяльність знахо-диться під ... регламентом з боку держави.

9.         Щорічно АПУ отримує від аудиторських фірм та аудиторів ... про

виконану ними роботу.

10.       Яку відповідальність несе завідувач Секретаріату АПУ.

13.       Важливим елементом регулювання практики аудиту є … .

15.       Група, що відповідає за встановлення політики МФБ.

16.       Посяущ ЯЕСІ погребукль спеціальних навичок з пшань фінансової звшкхл.

17.       Норми професійної етики бухгалтерів викладено у ....

18.       На яких засадах члени АПУ, за винятком Голови Аудиторської па-лати України виконують свої обов’язки.

По вертикалі:

2. Скорочене найменування органу управління системою організації

аудиторської діяльності.

3.Юридична особа, створена до законодавства, яка здійснює виключно

аудиторську діяльність.

6.         Місто, в якому розташована АПУ.

7.         Рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю … .

8.         Загальна кількість членів Аудиторської палати України.

 

11.       Аудитором не може бути особа, яка має … .

12.       Яку вищу освіту повинен мати фізична особа, щоб отримати право на отримання сертифіката.

14.       ... - це особа, яка є членом організації - члена міжнародної федера-

ції бухгалтерів (два слова).

19. Аудит проводиться на підставі договору між аудитором і … .

 

16

 

11

 

13

12

7

10

8          2

 

6

 

 

19

9

4

 

18

 

ГІ

 

 

 

 

17