Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3 Практичні ситуації Завдання 2.1 : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

2.3 Практичні ситуації Завдання 2.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Для кожного терміну, наведеного у першому стовпчику, вибрати відповідне тлумачення, наведене у другому стовпчику (двох тлумачень

для одного терміну бути не може).

Таблиця 2.1 - Визначення до теми 2

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

1.         Аудиторська фірма               це фізична особа, яка має сертифі-кат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторсь-кою діяльністю на території Укра-їни         A

2.         Аудиторська діяльність                    база даних, що містить інформа-цію про аудиторські фірми та ау-диторів, які займаються аудитор-ською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці     Б

3.         Аудитор                     це особа, яка є членом організації - члена Міжнародної федерації бухгалтерів В

4.         Аудиторський висновок                  це аудитор, який провів аудит, склав висновок про фінансову зві-тність за попередній період і про-довжує виконувати функції ауди-тора в поточному періоді         Г

5.         Реєстр ауди-торськш фірм та аудиторів                 юридична особа, створена відпо-відно до законодавства, яка здійс-нює виключно аудиторську діяль-ність          Д

6.         Професійний бухгалтер                   це аудитор, який раніше здійсню-вав аудиторську перевірку суб'єк-            ж

№        Термін            №-Л    Тлумачення   Л

                                   та господарювання і на зміну яко-му прийшов новий аудитор 

7.         Аудиторська палата України                      це особа, яка незалежно від функ-ціональної класифікації її обов'язків (наприклад, аудит, опо-даткування чи консалтинг), пра-цює у фірмі, що надає професійні послуги            3

8.         Професійні пос-

луги                підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і ме-тодичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторсь-ких перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг      к

9.         Професійний

бухгалтер-

практик                      це послуги, що потребують бухга-лтерських (чи пов'язаних з облі-ком) навичок і виконуються про-фесійним бухгалтером, включаю-чи послуги з бухгалтерського об-ліку, аудиту, оподаткування, управл