Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.7 Цікаві факти до теми : Аудит практикум : Бібліотека для студентів

1.7 Цікаві факти до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Світова економічна криза 1929-1933 років сприяла підвищенню попиту на послуги бухгалтерів-аудиторів. Саме в цей час б’ло перег-лянуто вимоги до якості аудиторської перевірки та її обовязковості. По завершенні кризи багато країн починають вводити обов’язкові ви-моги до обсягу інформації, що міститься в річних звітах, та обов’язковості публікації цих звітів з висновками аудиторів. Аудит стає потужною зброєю проти шахрайства.

2.         Сучасні науковці виділяють 4 етапи в розвитку «класичного» (тобто британського) аудиту:

1          етап: вікторіанська доба - 1960-ті роки (перевірка облікових за-писів і документів);

2          етап: 1960-1980-ті (дослідження систем обліку);

3          етап: 1980 - 2004 рік (управління ризиками);

4          етап: 2004 - теперішній час (перегляд парадигми аудиту).

3.         Посаду аудитора в Австралії було запроваджено в 1829 році ка-

пітаном королівського флоту Великобританії Стірлінгом. Зокрема, ка-

пітаном було затверджено ряд інструкцій щодо порядку та періодично-

сті перевірок витрачання коштів на утримання поселень мігрантів. Тоді

ж виникла перша аудиторська Рада у складі 3 осіб.

Особливістю аудиторської діяльності в Австралії було розмежу-вання функцій з управління аудиторською радою та функцій з контро-лю поселеннями.

4.         У Великобританії аудит проводився 2х типів. У містах аудит здійснювали публічно, в присутності посадових осіб і громадян, шля-хом заслуховування аудиторських звітів, які читав вголос казначей. Другим типом аудиту була детальна перевірка рахунків сплати управ-ляючих фінансами великих помість з подальшою «аудиторською де-юіарацією», тобто усним звітом перед власником та радою управляю-чих даного помістя. Зазвичай аудитор був членом ради, і, відповідно, був попередником сучасного внутрішнього аудитора. Обидва типи ау-диту були спрямовані на забезпечення підзвітності державних та при-ватних посадових осіб, які розпоряджалися довіреними ним засобами.

5.         Найбільших аудиторських фірм було вісім. В 1989 році розпоча-вся процес їх злиття, коли компанії Deloitte, Haskins and Sells i Touche Ross об'єдналися y фірму Deloitte & Touche). Після цього відбулося об'єднання Ernst & Whinney та Arthur Young y Ernst & Young.

Відтоді «Велика вісімка» перетворилася y «Шістку».

У 1998 році відбувся новий виток об'єднань. Price Waterhouse і Coopers & Lybrand утворили PricewaterhouseCoopers.

Процес перетворень завершився в 2002 році після дискредитації репутації компанії Arthur Andersen, внаслідок скандалу зі збанкруті-лою енергетичною компанією Enron. Внаслідок цього аудиторська компанія втратила клієнтів і залишила ринок.

6.         Поштовхом до розвитку аудиту в Англії став закон про британ-

ські компанії, прийнятий у 1862 р. У ньому запропоновано в обов'язко-

вому порядку перевіряти рахунки і звіти компаній аудиторами не рід-ше одного разу на рік. Це було зумовлено потребою в об'єктивній оці-нці звітності акціонерного товариства з тим, щоб мати достовірні дані про дійсний фінансовий стан підприємства і результати його господар-ської діяльності за конкретний період. Уже через п'ять років після встановлення обов'язкового аудиту в Англії було прийнято такий са-мий закон у Франції.

7.         Аудиторська діяльність у СІПА виникла під безпосереднім впли-вом британської практики аудиту. У 1896 р. законодавчими органами штату Нью-Йорк було ухвалено закон, що регулював аудиторську дія-льність.

8.         Більшість вчених світу визнають, що офіційною датою виник-нення незалежного аудиту в сучасному його значенні є 23 жовтня 1854 р. Саме тоді Спілці бухгалтерів Единбургу був наданий статус королівської, ії членам присвоєно звання «привілейованих бухгалте-рів». Спілка бухгалтерів Единбургу налічувала 180 членів, Інститут бухгалтерів та експертів Глазго - 144, а Спілка бухгалтерів Абердіно -224.