Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Учасники інвестиційного процесу : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

1.3. Учасники інвестиційного процесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Інвестиційний процес влаштований так, що продавці грошей повинні бути зведені з покупцями або прямо, або через посеред-ника (через банк, або через фінансовий ринок).

Існує три головні учасники інвестиційного процесу - це держава, компанії (підприємства, фірми) та приватні особи. Всі учасники інвестиційного процесу можуть брати в ньому участь як на стороні попиту, так і на стороні пропозиції.

Держава. Кожен рівень виконавчої влади вимагає величез-них сум коштів на фінансування своєї діяльності. Ця діяльність пов'язана з капіталовкладеннями в будівництво житлових будин-ків, доріг, шкіл, лікарень і т.п. Іншим джерелом попиту на гроші є поточні потреби держави. Наприклад, затрати перевищують над-ходження від податків, оскільки нараховані податкові платежі ще не надійшли до бюджету. Іноді органи виконавчої влади висту-пають на стороні пропозиції грошей. Але держава є чистим спо-живачем грошових коштів, тобто вона використовує більше кош-тів, ніж дає.

Компанії. Більшість компаній відчувають потребу в коштах для підтримання своєї діяльності. Як і органів виконавчої влади, фінансові потреби компаній діляться на коротко- і довгострокові. Довгострокові, як правило, пов'язані з великими капіталовкла-деннями, а короткострокові потреби виникають у зв'язку з необ-хідністю забезпечення товарними запасами, покриття дебіторсь-

кої заборгованості та інших поточних потреб. Для фінансування коротко- та довгострокових потреб компанії випускають в обіг різноманітні боргові цінні папери і акції. Якщо ж у них виникає тимчасовий надлишок грошових коштів, то вони пропонують гроші іншим. Як і держава, компанії в цілому є чистими покуп-цями грошових засобів.

Приватні особи. Приватні особи можуть постачати інвести-ційному процесові гроші різними способами, наприклад, розмі-щувати гроші на ощадних рахунках, купляти облігації та акції, страхові поліси, придбати різне майно. Вони потребують грошо-вих коштів для покупки машин, будинків, інших дорогих речей, проте вони є чистими постачальниками грошових коштів, тобто вони дають інвестиційному процесові більше, ніж беруть у нього.

Під час інвестиційного процесу проходить переміщення ко-штів від приватних осіб до компаній або до державних органів.

Суб'єктами інвестиційної діяльності є:

>          інвестори,

>          замовники,

>          виконавці робіт, >користувачі об'єктів інвестування,

>          постачальники товарно-матеріальних цінностей, обладнання

та проектної продукції;

>юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі ор-ганізації, інвестиційні фонди); ^ громадяни України;

^ іноземні юридичні та фізичні особи, держави та міжнародні організації.

Інвестори поділяються на інституціональних та індивідуаль-них.

Інституціональні інвестори - це спеціалісти, котрі одержу-ють винагороду за управління чужими грошима.

Індивідуальні інвестори управляють власними засобами.

Суб'єкти інвестиційної діяльності діють в інвестиційній сфері, де здійснюється практична реалізація інвестицій. До скла-ду інвестиційної сфери включаються:

1) сфера капітального будівництва (ця сфера об'єднує діяль-ність замовників-інвесторів, підрядників, проектувальників, пос-тачальників обладнання, громадян, зайняти