Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

1.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Державне регулювання будь-якої господарської діяльності здійснюється в двох формах: в формі законодавства та у формі програм. Зміст державного регулювання інвестиційної діяльності, яка безпосередньо стосується реалізації проектів, розкривається через його функції, засоби та об’єкти (рис. 1.3).

                                                                                              ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ                                                                          

                        1                                             1                                             1                                             1          ^-                                   1                                             1                                             (                                                                     

            Створення пра-

вових основ фун-

кціонування

ринку капіталу                      Формування

стратегічних і

тактичних цілей і

пріоритетів                Додержання соціальних цінностей                        Дотримання спрямова-ності інвестицій на

вирівнювання сукупно-

го попиту і сукупної

пропозиції                 Захист конку-

ренції регулю-

вання цін на

інвестиції                   Частковий

перерозподіл

доходів галу-

зей і вироб-

ництв             Регулювання зовнішніх

інвестицій і

валютного

ринку              Спрямування

інвестицій на

розвиток еко-

номіки           

                        і                       1                      і                       1                      1                      1                      1                      1         

                                   Засоби державного регулювання інвестиційної діяльності                   

 

                                                                                                                                                                                                        1                                

 

Організаційно-правове    пере-творення стру-ктури     управ-ління   і   форм власності                   Прогнозу-вання і

розробка програм                 Податково-

бюджетне

регулюван-

ня                    Грошово-

кредитне

регулюван-

ня                    Цінове регу-люванння                     Структурно-

інвестицій-

не регулю-

ван-ня                        Антимоно-польне ре-гулювання               Соціально-економічні

норми і нормативи               Екологічні

норми і нормативи               Адміністра-

тивне регу-

лювання

1          С                                 1          1          '                       1          1